Go to main navigation
Resistencia Hábitat III:s logga.

Resistencia Hábitat III, som består av mer än 40 olika organisationer, är kritiska till FN-mötet som hölls i Quito 17-20 oktober. De menar att många viktiga frågor ignoreras i den nya deklarationen om hållbar stadsutveckling, som 195 länder antog förra veckan.

Foto: International Alliance of Inhabitants

nyhet

"Hållbara städer kan bara uppnås genom kamp"

Snabb inflyttning till städerna världen över skapar nya stora utmaningar. Men experter och aktivister är kritiska mot FN:s deklaration om hållbar stadsutveckling som antogs i förra veckan.
− Mycket beror på hur de lever upp till sina åtaganden, säger professor Alison Brown.

FN-toppmötet "Habitat III" avslutades i Quito den 20 oktober med att representanter för 195 länder antog en gemensam deklaration om hållbara städer. Grunden för deklarationen, kallad Ny urban agenda, handlar om att arbeta för en hållbar stadsutveckling och välfungerande stadsplanering. 

I det 23 sidor långa dokumentet utlovar länderna att bekämpa fattigdom, orättvisor och diskriminering samt att arbeta för en stadsplanering där framtidens städer ska anpassas för klimatförändringarnas effekter. 

Kritik mot FN-mötet

Vid sidan av det fyra dagar långa FN-mötet samlades experter och organisationer även i två alternativa möten. I dessa riktades kritik mot FN-mötet och många ifrågasatte i vilken utsträckning den nya deklarationen ska kunna förverkligas. 

Fernando Carrión, aktivist från Ecuador som anordnade ett av de alternativa mötena, säger att deklarationens målsättningar ska genomföras av lokala myndigheter som inte har varit med och utformat den − och att detta kommer att skapa motsättningar. 

Närmare 35 000 människor samlades vid Habitat III, som representanter för länder, organisationer, internationella organ, universitet och företag. Tanken är att dokumentet Ny urban agenda ska vägleda arbetet för hållbara städer under de kommande 20 åren. 

Många bor i slumområden

Efter USA och Europa är Latinamerika den mest urbaniserade världsdelen, runt 80 procent av regionens 641 miljoner invånare bor i stadsmiljöer. Minst 104 miljoner latinamerikaner bor i slumområden, och i hela världen bor närmare en miljard människor i slumområden, enligt FN-organet UN-habitat. 

Några av de problem som många städer står inför handlar om att ge befolkningen tillgång till grundläggande service, men det handlar också om problem med utsläpp, ökande trafik och orättvisor av olika slag. 

En stor del av kritiken mot den nya deklarationen handlar om hur dess målsättningar ska kunna förverkligas. 

− Vi måste tänka om kring hur städer ska organiseras. Vi måste gå samman och granska hur nationella och lokala myndigheter följer deklarationen. Detta är av största betydelse eftersom mycket beror på hur de lever upp till sina åtaganden, säger Alison Brown, professor vid Cardiffs universitet.

Inga politiska reformer

Den brasilianska aktivisten Isabella Goncalves menar att deklarationen inte kommer att leda till de politiska reformer som hon menar behövs för att skapa den grundläggande service människor är i behov av. 

− Detta kan bara uppnås genom kamp. Det är genom lokalt politiskt deltagande som det går att ställa krav om reformer, säger Isabella Goncalves, som företräder organisationen Brigadas Populares. 

Hon deltog vid ett alternativt möte som samlat runt 100 organisationer från 35 länder och där bland annat problem med vräkningar och behovet av billigare bostäder diskuterades. 

Habitat International Coalition, som består av 400 organisationer från olika delar av världen, menar att det stora FN-mötet inte lagt tillräckligt fokus på att skydda människor som utsätts för vräkningar, samt på den universella rätten för människor att ha någonstans att bo. 


Emilio Godoy/IPS