Go to main navigation
Ban Ki-moon under ett statsbesök.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon anländer till Burundi för att stödja arbetat med landets politiska kris.

Foto: UNPhoto/Eskinder Debebe

nyhet

Har du koll på världens första humanitära toppmöte?

För första gången i FN:s 70-åriga historia har generalsekreterare Ban Ki-moon kallat till ett humanitärt toppmöte. World Humanitarian Summit hålls i Istanbul den 23-24 maj. OmVärlden har listat 5 saker du borde veta inför mötet. 

1. Varför hålls toppmötet nu?

Redan 2012 kallade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till toppmötet som hålls nu i dagarna. Han uttryckte oro över det dramatiskt växande antalet människor på flykt och det stora behov av resurser som detta innebär. Idag befinner sig runt 60 miljoner människor på flykt. Humanitära hjälparbetares kontrakt förlängs ständigt, kostnaderna skenar och ändå har inte det samlade humanitära globala biståndet lyckats hålla den takt som skulle behövas. Problemen är många, hjälparbetare och flyktingar är allt oftare mål för extremistiskt våld och en uppsjö av hjälporganisationer har haft svårigheter att samordna sig.

Efter tre års konsultation med över 23 000 människor från 153 länder gav FN ut rapporten “Restoring humanity: global voices calling for action”. Det var uppenbart att människor kände frustration över de enorma utmaningarna och bristen på global samordning.

 

2. Vad vill man uppnå med mötet?

Man hoppas på att det ska leda till en bättre samordning av det globala humanitära biståndet, för att stå bättre förberedd inför framtida utmaningar. Man kommer också att försöka lösa de finansiella problem som finns.

Mötets tre mål:

1. Inspirera och återuppliva engagemanget för de humanitära principerna.
2. Vidta konkreta åtgärder och åtaganden som gör det möjligt för länder och berörda parter att bättre förbereda sig för och reagera på kriser.
3. Utbyta erfarenheter av fungerande humanitära insatser som räddat liv.

 

3. Vad är mötets agenda?

Inför mötet presenterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon Agenda for Humanity som beskriver de fem nyckelansvarspunkerna som medlemsländer, FN, humanitära organisationer och andra berörda aktörer uppmanas acceptera och arbeta utifrån:

1. Globalt ledarskap för att förhindra och få slut på konflikter.
2. Upprätthållande av normer som skyddar mänskligheten.
3. Förändra människors liv: Från bistånd till egenmakt.
4. Börja genomföra millenniemålen: Överge ingen.
5. Investera i mänskligheten

Sju rundabordssamtal på högnivå ska diskutera ämnen som kan åstadkomma de fem nyckelansvarspunkerna:

1. Politiskt ledarskap för att förebygga och lösa konflikter.
2. Upprätthållandet av normer som skyddar mänskligheten.
3. Överge ingen: en förpliktelse att ta itu med tvångsförflyttning.
4. Kvinnor och flickor: åtgärder för att uppnå jämställdhet.
5. Naturkatastrofer och klimatförändringar: olika sätt att hantera risker och kriser.
6. Från att bistå med hjälp till att avsluta behovet av bistånd.
7. Investera i mänskligheten: humanitär finansiering.

Förutom högnivådiskussionerna hålls även speciella sessioner, sidoevent och mässor.

 

4. Hur ser avtalsprocessen ut?

Flera dokument är redan förberedda inför mötet, men varje medlemsland, organisation och berörd part kan komma med konkreta förslag och punkter. Avtalet är inte bindande. Istället kommer de åtaganden som medlemsländer och andra berörda parter åtar sig att samlas i dokumentet The Commitments to Action. Dokumentet kommer att presenteras under FN:s generalförsamlings 71:a session i september.

 

5. Vilka kommer delta?

Ungefär 5000 personer är inbjudna från bland annat regeringar, näringslivet, organisationer, det civila samhället, krisdrabbade områden, religiösa samfund, diasporan och akademiker. Organisationen Läkare utan gränser bojkottar mötet eftersom de anser att man missar chansen att skärpa staters skyldigheter att leva upp till humanitära skyldigheter och flyktingkonventioner de själva skrivit under på. De ställer sig även kritiska till att inget bindande avtal kommer att undertecknas.

 

Helle Kikerpuu