Go to main navigation
Colombias president Juan Manuel Santos (höger) visar upp en penna för FARC-ledaren Rodrigo Londoño (vänster). Pennan är tillverkad av en vapenkula och användes för att skriva på fredsavtalet som sätter stopp för ett 50-årigt inbördeskrig.

Colombias president Juan Manuel Santos (höger) visar upp en penna för FARC-ledaren Rodrigo Londoño (vänster). Pennan är tillverkad av en vapenkula och användes för att skriva på fredsavtalet som sätter stopp för ett 50-årigt inbördeskrig.

Foto: Colombian presidency

Nyhet

Historiskt avtal i Colombia – fred inom räckhåll

Efter 50 år av inbördeskrig undertecknas nu ett historiskt fredsavtal i Colombia. De stridande parterna, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) och den colombianska armén har kommit överens om ett slutgiltigt eldupphör. På lördag väntas folket godkänna avtalet i en folkomröstning.

Fredssamtalen har pågått sedan 2012 med hjälp av norska och kubanska medlare. Undertecknandet sker måndagen den 26 september i Cartagena de Indias i norra Colombia. Även Sverige har drivit på fredssamtalen och bidragit med stöd i processen. 

Den långa konflikten har lett till att Colombia är ett av de länder i världen med störst antal internflyktingar - mer än sex miljoner människor har tvingats ifrån sina hem, och hundratusentals har fått sätta livet till. Fattigdomen på landsbygden överstiger 44 procent samtidigt som endast 0,4 procent av landets markägare äger hela 41 procent av all mark.

Den första punkten i avtalet som bland annat omfattar en jordfond som fördelar mark till landets småbrukare och ursprungsbefolkning har ett högt symbolvärde eftersom Farc har sitt ursprung i böndernas kamp för jord.

Sverige har med sitt stöd spelat en viktig roll i genomförandet av första delavtalet. Det bilaterala biståndet till Colombia har ökat och uppgår till 950 miljoner kronor under de kommande fem åren.

Utrikesminister Margot Wallström har uttalat sig i ett pressmeddelande: ”Trots motgångar och bakslag i fredsprocessen har Sverige fortsatt ge stöd till Colombias fredssträvande och aldrig släppt ambitionen om att bidra till en fredlig lösning på den väpnade konflikten.”

Men allt är inte frid och fröjd. Först måste fredsavtalet godkännas i en folkomröstning. Den 2:a oktober röstar colombianerna om detta. Även då kvarstår vissa utmaningar. Dessutom omfattas inte högermiliser och andra vänstergerillor än Farc av avtalet och att freden skulle påverka det drogrelaterade våldet är osäkert. Många oroar sig över att delar av Farc kommer skapa nya gerillor, samtidigt som ett maktvakuum kan uppstå i områden som kontrollerats av Farc.

Margot Wallström fortsätter: ”Tillsammans har Colombias kvinnor, män och ungdomar gått samman för att äntligen uppnå fred i sitt hemland. Sverige ska fortsätta bidra till att denna ambition blir verklighet.”
Även om svenskt stöd har betytt mycket och kommer göra det i fortsättningen, finns det svenska intressen som står i strid med det colombianska allmänintresset.

Oscar Barajas, kommunikatör för svenska Latinamerikagrupperna i Sydamerika: ”Men faktum är att vissa svenska intressen hindrar jordreformen i Colombia. AP-fonderna har investeringar värda hundratals miljoner kronor i gruvor i norra Colombia, där Vattenfall köper stora mängder stenkol. Gruvbolaget har tidigare anklagats för att tvångsförflytta urfolk och småbrukare, orsaka vattenbrist och förorena miljön.”

 

Markus Engstrand