Go to main navigation
Uganda kvinnor

I Uganda har många kvinnor blivit steriliserade mot sin vetskap vid förlossning. Kvinnorna på bilden är från Uganda, men de har inget med innehållet i artikeln att göra. 

Foto: Amy Fallon/IPS

NYHET

Hon steriliserades mot sin vilja

När Mayimuna från Uganda födde sitt andra barn opererade läkaren bort hennes livmoder. Men hon fick inget veta förrän flera år efteråt. En ny studie visar att Mayimuna bara är en av flera hivpositiva som steriliseras mot sin vilja i Uganda.

Mayimuna, som egentligen heter något annat, har levt som hivpositiv i mer än tio år. När hon ville ha ett tredje barn, så gick det inte. Hennes livmoder hade opererats bort i samband med att hon födde sitt andra barn, som nu är åtta år gammal. I samband med graviditeten blev hon ifrågasatt av sin läkare när hon sade att hon nog skulle vilja ha ett tredje barn senare i livet. 

– Mitt andra barn föddes med hjälp av kejsarsnitt och jag fick inte veta att de även tog bort min livmoder i samband med operationen. Det fick jag veta först då jag besökte sjukvården eftersom jag inte kunde bli gravid igen, berättar Mayimuna.

Tvångssteriliseringar

Hon är en av flera kvinnor vars fall har dokumenterats i en undersökning genomförd av organisationen International Community of Women living with HIV/AIDS Eastern Africa, ICWEA, i nio olika distrikt i Uganda. I undersökningen har 744 hivpositiva kvinnor intervjuats och resultatet visar att 72 av kvinnorna hade blivit steriliserade – varav 20 blivit det genom tvång eller efter att ha utsatts för påtryckningar. 

– De flesta fallen inträffade på statliga sjukhus i samband med att kvinnorna genomgått kejsarsnitt, berättar Dorothy Namutamba från ICWEA.

Enligt organisationen har andra grupper samtidigt dokumenterat runt 50 liknande fall av tvångssteriliseringar i grannlandet Kenya.

Dorothy Namutamba säger att flera av de ugandiska kvinnorna inte ens fick veta att de blivit steriliserade, utan upptäckte det först långt senare, då de inte lyckades bli gravida igen. Andra kvinnor uppger att de fått felaktig information - att fertiliteten skulle gå att återställa, trots att det inte är sant. Flera kvinnor uppger att de upplevt stora trauman till följd av sin oförmåga att bli gravida igen.

– Ett antal kvinnor berättar att de blivit socialt isolerade, både i sina familjer och bland sina närmaste. Deras mäns krav på att få fler barn har lett till mycket svåra situationer, säger Dorothy Namutamba.

Måste utredas 

Lillian Mworeko, som är ordförande för ICWEA, understryker att hivpositiva kvinnor i Uganda utsätts för en lång rad övergrepp inom sjukvården - bland annat genom att de inte får veta sina rättigheter eller tvingas utstå kränkande behandling i samband med att de efterfrågar preventivmedel. 

Hon menar att det nu behövs utredningar för att ta reda på varför sjukvårdspersonal övertalar kvinnor att låta sterilisera sig, eller till och med genomför steriliseringar utan att berätta det för patienterna.

– Vi granskade främst kvinnor som lever med hiv. Men mycket tyder på att tvångssteriliseringar är vanligt förekommande och något som personalen uppmuntras till, säger Lillian Mworeko. 

De påstådda tvångssteriliseringarna uppges ha genomförts så sent som 2014. Detta trots att forskningen sedan länge gjort det möjligt för hivpositiva mammor att föda barn som inte bär på viruset.

– Vi kan inte fortsätta med riktlinjer som skapades vid en tid när det inte fanns behandling, utan måste agera i enlighet med forskningens framsteg, säger Lillian Mworeko.

John Baptist Wanyayi, sjukvårdschef i distriktet Mbale, en av de undersökta regionerna, understryker att steriliseringar bara får genomföras om kvinnan själv är med på det 

 

Wambi Michael/IPS