Go to main navigation
el-salvador.jpg

Ledare från ett av El Salvadors stora kriminella nätverk, Mara Salvatrucha, i fängelset Ciudad Barrios. Tillsammans med Barrio 18 ligger de bakom det mesta våldet i landet.

Foto: Tomás Andréu/IPS

nyhet

Hundratusentals flyr gängkrigen

Våldsbrottsligheten i Centralamerika är en av de främsta anledningarna till att människor flyr till Mexiko och USA. Våldet har tvingat hundratusentals människor på flykt – men regeringarna i regionen undviker att erkänna problemet.

I Centralamerika pågår sedan länge flera våldsamma konflikter mellan tungt beväpnade gäng. Kampen handlar om kontrollen över illegala inkomster, allt från ”beskydd” till droghandel.

Hundratusentals människor har flytt våldet. Gängkrigen är, enligt en rapport från Amnesty, en av de främsta förklaringarna till det stora antal flyktingar som på senare år sökt sig mot Mexiko och USA. 

Dramatisk ökning av flyktingar

Fram till augusti i år har den amerikanska gränspolisen till exempel omhändertagit över 68 000 flyktingfamiljer, vilket är en fördubbling jämfört med motsvarande period förra året. Majoriteten av flyktingarna kom från El Salvador, följt av Guatemala och Honduras.

Antalet flyktingar från El Salvador, Honduras och Guatemala har nått samma nivåer som under den period då reguljära krig utkämpades i regionen. Sedan 2010 har antalet flyktingar ökat med 597 procent. Under förra året sökte över 56 000 personer från regionen asyl i ett annat land. Majoriteten kom från El Salvador.

Flest mord i världen

El Salvador är det land som är värst drabbat av våldet. I landet sker fler mord än i något annat land i världen som inte befinner sig i regelrätt krig. Det är främst landets två stora gatugäng, Barrio 18 och Mara Salvatrucha, som är huvudskyldiga till våldsvågen. Förra året mördades 108 personer per 100 000 invånare i landet. Som jämförelse kan man nämna att det i Sverige skedde mindre än 1 mord per 100 000 invånare.

Under presidenten Mauricio Funes tid vid makten förhandlades år 2012 ett vapenstillestånd fram mellan de två gatugängen, som konsekvens sjönk antalet mord dramatiskt. När hans efterträdare, den forna gerillaledaren, Salvador Sánchez Cerén, kom till makten år 2014 avbröts vapenvilan och mordstatistiken sköt i höjden igen.

Problemen finns inte enbart i städerna. Enligt bybor i byn El Castaño har gängmedlemmar länge trakasserat invånarna och rånat, våldtagit och utövat utpressning. Vittnen berättar om gängmedlemmar som kräver "skyddspengar" av befolkningen. Människor får tre dagar på sig att betala, bli dödade eller fly.

Regeringarna duckar problemen        

Enligt Amnesty har regeringen försökt undvika att erkänna problemen. Osvaldo López, vid anglikanska kyrkan i El Salvador, menar att hela problematiken omgärdas av tystnad. Kyrkan är en av de organisationer i landet som granskar det gängrelaterade våldet. Enligt Osvaldo López hänger myndigheternas tystnad kring frågan samman med att de inte vill medge att man förlorat kontrollen över situationen.

Amnesty konstaterar att problemen är desamma i grannstaterna Guatemala och Honduras. Organisationen skriver: ”Regeringar i Centralamerika bidrar till en fördjupning av den pågående krisen i regionen genom att undvika att ta itu med det ökande våldet och den skyhöga mordfrekvensen i El Salvador, Guatemala och Honduras. Resultatet av detta är att hundratusentals personer tvingats att fly”.

En ung generation missar skolan

– El Salvador, Guatemala och Honduras har blivit virtuella krigszoner där liv verkar vara en förbrukningsvara. Miljontals människor lever i ständig skräck inför vad gängmedlemmar eller offentliga säkerhetsstyrkor kan göra mot dem eller deras anhöriga, säger Salil Shetty, generalsekreterare på Amnesty International.

Ungdomar drabbas hårdast av våldet. Mer än hälften av de som omkom i dessa tre länder under 2015 var yngre än 30 år.

– Miljontals centralamerikaner faller mellan stolarna, offer för de länder som inte uppfyller sin skyldighet att ge internationellt skydd till de som behöver, och deras egna regeringars fullkomliga oförmåga och ovilja att skydda sina medborgare, säger Salil Shetty.

Mordfrekvenserna i Guatemala och Honduras är även de bland de högsta i världen.

I Honduras skedde förra året nästan 64 mord per 100 000 invånare. Motsvarande siffra i Guatemala var nästan 35 per 100 000 invånare.

Många barn i de tre länderna har berättat för Amnesty att de slutat gå till skolan helt av rädsla för gängmedlemmar och nu tillbringar dagarna hemma. Den salvadoranska skolmyndigheten har rapporterat att 39 000 studenter lämnade skolan på grund av trakasserier eller hot från gäng år 2015 – vilket är tredubbelt så många som år 2014. Men lärarnas fackförbund säger att det verkliga antalet kan vara mer än 100 000 barn.

Elever håller sig hemma i rädsla för gängen. Unga pojkar tvingas ofta in i gängen under hot, medan flickor tvingas att bli gängmedlemmarnas “flickvänner” och utsätts för sexuella övergrepp.

 

Markus Engstrand