Go to main navigation
uganda-hiv-2.jpg

Kyolaba Amina och Mambera Hellem försöker informera vänner och bekanta om behovet av att använda preventivmedel. Men enligt dem tycks de flesta män inte vara särskilt intresserade av frågan. 

Foto: Lyndal Rowlands

NYHET

I Uganda slår hiv hårdast mot tjejer

Kvinnor i Uganda som tar upp frågan om preventivmedel med sina män får ofta som motfråga om hon inte litar på honom. Det, tillsammans med okunskap om smittspridning, myter kring preventivmedel och att kvinnor fortfarande inte har rätt att bestämma över sin egen kropp, är några av orsakerna till att dubbelt så många unga kvinnor som män nu har hiv i landet.

Mambera Hellem och Kyolaba Amina pratar ofta med sina vänner och grannar om behovet av att använda preventivmedel. Men trots det vet de att många ändå kommer att ha oskyddat sex, trots den stora risken att smittas av hiv. Mambera Hellem säger att det är svårt för kvinnor att få en man att gå med på att använda kondom.

– Om en kvinna kräver kondom så leder det till frågor om bristande förtroende. Mannen kommer att fråga sin hustru om hon inte litar på honom, säger Mambera Hellem.

Myterna om preventivmedel och deras påstådda biverkningar är många i Uganda.

– Det finns kvinnor som föder ett barn varje år, och det är dessa kvinnor som vi försöker nå fram till, säger Mambera Hellem. 

Håller det hemligt

Det vanligaste preventivmedel som kvinnor använder är p-sprutor eller spiral. Kyolaba Amina säger att många kvinnor håller det hemligt för sina män om de använder dessa preventivmedel. Även frågan om hiv-tester kan vara känslig. 

– Vi uppmanar kvinnor att testa sig, men många väljer att inte berätta om det för sina män utan gör det i hemlighet, säger Kyolaba Amina. 

Hon berättar att en kvinnlig bekant som fick ett positivt testresultat inte vågat berätta om det för sin man, av rädsla för att utsättas för våld.

Jag träffar de båda kvinnorna vid vårdcentralen Christa i orten Jinja. Inne i ett av rummen sitter en grupp nyblivna mammor och lyssnar på sjuksköterskor som demonstrerar hur kondomer används. Till vårdcentralen kommer fattiga ugandier som är bosatta i närheten av Victoriasjön för att få hjälp med familjeplanering.

Vårdcentralen erbjuder en tjänst som det finns ett stort behov av i landet, eftersom Uganda har ett av de högsta födslotalen i världen. I genomsnitt föder en ugandisk kvinna sex barn under sin livstid.

Kvinnor löper större risk

En oroande utveckling är att unga kvinnor löper högre risk att drabbas av hiv än männen. När en ugandisk kvinna fyllt 21 år är risken en på tio att hon är hiv-positiv. I åldern mellan 15 och 24 år är det dubbelt så vanligt att de unga kvinnorna har hiv, jämfört med de unga männen. För flickorna och kvinnorna i den åldersgruppen ligger siffran enligt den senaste statistiken på 4,9 procent, medan siffran för pojkar och män är 2,1 procent.

Den ökande tillgången på bromsmediciner i Afrika söder om Sahara har minskat smittspridningen och också minskat stigmatiseringen kring hiv och aids. Men den positiva utvecklingen riskerar samtidigt att drabbas av bakslag utan förebyggande arbete bland de unga kvinnorna. Tidigare i år var 23-åriga Loyce Maturi från Zimbabwe inbjuden att berätta om sina erfarenheter vid ett högnivåmöte om hiv och aids i New York. Hon har varit hiv-positiv sedan hon var 16 år gammal. 

– Min berättelse är ett exempel på tonårsflickors och unga kvinnors utsatthet, och det faktum att vi löper större risker och är mer drabbade av epidemin än någon annan åldersgrupp, sade hon.

Även Akinyele Eric Dairo vid FN:s befolkningsfond, UNFPA, säger att det är svårt för Ugandas kvinnor att förmå männen att använda kondom. Han understryker att flickor ofta tvingas in i sexuella relationer och tidiga äktenskap med äldre män. Dessutom ökar riskerna för flickor genom att de hotas att drabbas av våld och på grund av att de inte har samma tillgång till utbildning och till ekonomiska resurser som pojkar. Han menar därför att frågan inte bara handlar om en ökad kondomanvändning, utan att även könsdiskrimineringen måste bekämpas.

 

Lyndal Rowlands/IPS