Go to main navigation
Vaccinationskampanj i Liberia.

Vaccinationskampanj i Liberia.

Foto: UNMEER/Aalok Kanani

nyhet

Inget stöd till Liberias sjukvård

Sverige satsar totalt 1,35 miljarder kronor i Liberia under den kommande femårsperioden, men ingenting går till hälso- och sjukvård i landet som drabbades mycket hårt av ebola-epidemin. Fokus läggs istället på jordbruk och uppbyggnad av landets förvaltning, vilket bland annat Läkare Utan Gränser kritiserar.

Liberia var ett av de västafrikanska länder som drabbades hårdast av ebolaepidemin. Totalt avled närmare 5000 människor. Sverige har sedan 2009 varit en stor biståndsgivare till Liberia. 2014 fick landet cirka 235 miljoner kronor i bistånd. Förutom detta har 128 miljoner gått till kampen mot ebola i landet. Att hälsa och sjukvård nu inte finns med i biståndet beror på en omprioritering, enligt Ewa Nunes Sörensen, chef för sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete vid den svenska ambassaden:

– Det handlar om att vi måste göra val. Flera andra givare, som USA och England, satsar mycket på hälsoområdet i landet, förklarar hon.

Med det nya avtalet blir Sverige den näst största givaren i Liberia, efter USA. Ewa Nunes Sörenson menar att Sverige spelar en viktig roll i landet.

– Vi har fått väldigt positiv respons lokalt. Sverige har ett högt renommé i Liberia då vi är få andra givare på plats med ambassad här, konstaterar hon.

En av de organisationer som arbetade aktivt under ebolaepidemin var Läkare Utan Gränser. De beklagar att Sverige i stort sett utelämnat satsningar på hälsosektorn i den nya strategin.

– Behoven är stora. Ebolautbrottet har försatt sjukvården i en svår kris eftersom nära 200 liberianska sjukvårdsarbetare dog. Det var åtta procent av alla sjukvårdsarbetare i landet. Det är extremt viktigt att stärka hälso- och sjukvården, både på kort och lång sikt för att klara andra exceptionella utmaningar, men också för att göra vanlig hälso-och sjukvård mer tillgänglig, säger Anna Sjöblom, medicinsk rådgivare på Läkare Utan Gränser.

Få vårdplatser

Enligt Anna Sjöblom finns det idag 122 vårdplatser för barn i Monrovia, ungefär hälften av vad som fanns före ebolautbrottet. Läkare Utan Gränser stöder idag ett sjukhus med drygt 70 bäddar som har inriktning på pediatrik.

– Det är helt klart otillräckligt för en stad på 1,4 miljoner människor med en hög andel barn, fortsätter Anna Sjöblom.

Liberias hälsosystem var ett av världens svagaste redan innan ebolan slog till. Få hälsokliniker, brist på läkare och utrustning präglar landet där fattigdomen är utbredd.

Ewa Nunes Sörenson betonar hur viktigt det är att liberianer får tillbaka tron på demokratin och chansen att påverka. En del av den nya biståndsstrategin går därför ut på att stärka decentralisering, rättssäkerhet och offentlig förvaltning. En annan del handlar om att förbättra möjligheter för människor som lever i fattigdom att försörja sig genom till exempel småskaligt jordbruk och förnybar energi.

– Vi vill att det ska bli lättare att försörja sig genom att odla och sälja det som tillverkas. Landet ska kunna producera mer produkter som kakao, palmolja, gummi och fisk och samtidigt vidareutveckla värdekedjan, fortsätter Ewa Nunes Sörenson.

Ytterligare en viktig del av biståndet är att stärka konfliktlösningsinitiativ och rättssystemet. Under 2016 kommer också UNMIL och övriga FN-styrkor att lämna landet.

Hur kommer det att gå i ett socialt instabilt land?

– Det vet ännu ingen, men det pågår en stor process med alla aktörer som givare och FN som är involverade under ledning av justitiedepartementet för att bygga upp en fungerande rättsstat.

Korruption en viktig fråga

En annan fråga handlar om riskerna för korruption. Det senaste decenniet har Liberia tagit emot flera miljarder dollar i internationell hjälp, och många frågor har ställts om hur pengarna använts. Under ebolaepidemin fanns misstankar från Liberias antikorruptionskommitté att pengarna hamnade fel. På frågan hur Sverige ska se till att pengarna används till avsett projekt svarar Ewa Nunes Sörenson:

– Det är därför vi använder oss av vedertagna internationella humanitära organisationer med uppföljning. Vi har också egna kontroller.

Liberias president Ellen Johnson Sirleaf är en världsstjärna som deltar i många internationella kommittéer och samarbeten, bland annat i den högnivågrupp för de Globala målen som Stefan Löfven tagit initiativ till. Samtidigt är kritiken hård mot henne på hemmaplan:

– Den nuvarande regeringen har underlåtit att bygga upp landet och sjukvården har enorma behov. Jag är rädd för att svenskt bistånd kommer att gå till nästa presidentkampanj, eller till att "stärka" ministrars plånböcker, säger den prisbelönte journalisten Mae Azango.

 

Agneta Borgström