Go to main navigation
World_Economic_Forum_Annual_Meeting_2005a.jpg

”Ett oöverträffat sätt att mötas” säger många deltagare om den plattform som Världsekonomiskt Forum är.  

Foto: Wikimedia

nyhet

Kan Davos vara början på något nytt?

Just nu möts politiker och företagsledare på Världsekonomiskt Forum i Davos. Men trots dystra tillväxtsiffror och pågående konflikter anas ett nytänk kring de globala hållbarhetsmålen. ”Det märks att länderna börjar ta frågorna på allvar”, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas Generaldirektör.

Just nu pågår Världsekonomiskt Forum i Davos. Inramningen kunde ha varit bättre. Världshandeln avtar, visar siffror från IMF, den kinesiska tillväxten har minskat och om utvecklingen fortsätter finns det finns risk för att sju miljoner jobb försvinner inom några år. Och knappt har detta blivit känt förrän hjälporganisationen Oxfam i en ny rapport berättar att världens 62 rikaste människor äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning tillsammans, och att en procent av jordens befolkning äger mer än jordens resterande människor tillsammans. Det är inte penningbrist som är problemet, menar bedömare.

­– Det stora problemet är att ojämlikheten inte minskar, det går åt fel håll, det ser man också av Oxfams rapport, sa LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vid regeringens konferens om Agenda 2030 för en tid sedan.

Det skulle kunna vara en riktig dystopi i Davos.  Men det är det inte. Årets forum, som samlar 2 500 företagsledare, politiker, representanter från civilsamhället och media från ett 40-tal länder, ger plats åt en hel del optimism.

Hållbarhetsmål har plats på agendan

Trots att frågor om industriell utveckling och digitalisering är huvudtema, har de globala hållbarhetsmålen en plats på agendan. De globala hållbarhetsmålen antogs av FN:s generalförsamling vid ett toppmöte i New York i september 2015. Världssamfundets strävan är att målen ska vara realiserade år 2030. Ett av seminarierna i Davos handlade om hur målen ska förverkligas. I mötet deltog Stefan Löfven, liksom FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och statschefer från bland annat Tunisien och Guinea.  Seminariet leddes av Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

– Mötet blev en tydlig manifestation över att man tar den här agendan på allvar, säger Charlotte Petri Gornitzka när hon får tid att tala i telefonen mellan de olika arrangemangen i de folkfyllda konferenssalarna i Schweiz.  

– I den oroliga tid som råder, lägger man inte den här viktiga agendan åt sidan för problem som är mer förestående.

Det märks att länderna börjar ta frågorna på allvar, säger Charlotte Petri Gornitzka.

– Man har börjat planera för ett genomförande.  

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, grundare av datakonsultföretaget Data Act Lab, som också är i Davos, håller med.

– Det känns som om det finns ett stort ägandeskap kring hållbarhetsmålen, säger Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, som kom till Världsekonomiskt forum för att diskutera hur nya digitala plattformar för att mäta genomförandet av de globala målen, kan skapas.

– Det andas ett nytänk.

Jobba brett för finansiering

Frågan är då hur 2030 agendan för utvecklingsarbetet ska finansieras.  Detta diskuteras också i Davos.

– Om vi ska lyckas nå de globala målen kan vi inte fortsätta med business as usual, säger Alexandra Silfverstolpe Tolstoy. Vi måste jobba bredare med private public partnerships, nya, innovativa finansieringsformer och få näringslivet och den privata sektorn att bidra med både resurser och kompetens om vi ska lyckas.

I anslutning till diskussionen om utvecklingsmålen är det relevant att diskutera uppföljning och kommunikation kring målen, påpekar Alexandra Silfverstolpe Tolstoy.  Det gäller att informera allmänheten om vad som görs - och inte görs.

– Men hur transparent är Sverige egentligen? frågar hon sig. Tål Sverige transparens?  

Hon svarar själv.

– Om partnerländer klarar det ska väl vi också klara det. Vi måste kunna förklara för allmänheten vad Sverige gör för att bidra till att målen nås.

Sophie Heine