Go to main navigation
closeup-photo-of-fire-during-night-time-1374889.jpg

En kenyansk gymnasieelev försöker rädda sina tillhörigheter efter att en brand härjat i en av skolans sovsalar.

Foto: Francesco Paggiaro från Pexels

nyhet

Kenyanska studenter sätter eld på sina sovsalar

För trånga sovsalar, förbjudna mobiler, korruption, aga och toppstyrning. Över 130 kenyanska skolor har satts i brand sedan i juni – och det är stressade elever som ligger bakom, där prestation är det enda som räknas.

I den kuperade dalen Kerio Valley ligger en av landets mest välkända skolor där elitatleter och olympiska medaljvinnare som David Rudisha, Wilson Kipketer och Peter Rono tränat och bott. I juli hamnade skolan i mediernas blickfång av helt andra orsaker än för sina tidigare guldbragder. Studenter hade tänt eld på en utav skolans sovsalar.

Den nya utbildningsministern, Fred Matiangi, tror att det är en reaktion på att regeringen skärpt reglerna för de nationella proven för att försvåra för det examensfusk som förekommit.  Den tidigare provinsiella chefen för utbildning, Johnston Kavuludi, tror att krisens rötter är mer komplexa.

– Samhället har förändrats. Detta är en mycket annorlunda generation jämfört med tidigare, säger Kavuludi för The Guardian.

Han förklarar att den teknologiska utvecklingen har gett barn och ungdomar tillgång till information och sociala medier vilket ställt andra krav på delaktighet än tidigare, men att skolan inte förändrats och fortfarande är en plats som styrs uppifrån. Kenyas utveckling till ett öppnare samhälle borde också reflekteras i landet skolor. Utbildningssystemet måste reformeras för att bli mer demokratiskt och samverkan mellan studenterna och skoladministrationen måste skapas. 

Frustration skapar bränder

Johnston Kavuludi har flaggat för att lärare bör utbildas inom psykologi så att de kan engagera sig mer i eleverna och öka delaktighet i skolorna. De måste också göra mer för att bättre anpassa till elevernas behov, där trånga sovsalar är ett exempel. Att livsvillkoren förbättrats i de flesta Kenyanska hem har tyvärr inte reflekterats i skolorna, menar han.

Journalisten och författaren Charles Onyango-Obbo som skriver för Kenyas största tidning Daily Nation, tror att bränderna är ett tecken på elevernas frustration över ett skolsystem som ger dem för lite självständighet. Eleverna har bland annat med den nya skolreformen fått minskat skollov med två veckor.

The Guardian har hindrats från att besöka några av de skolor där bränder härjat, men några studenter har talat anonymt med The Sunday Nation i Kenya. De säger bränderna beror på dåliga förhållanden, agande av studenter och otillräckliga matransoner. En elev vid flickskolan i Njonjo förklarar:

– Hur kan en stor skola ge en limpa bröd till sex flickor att dela på till frukost, medan den minsta mängden bröd i de flesta andra skolor är en fjärdedels limpa per elev?

Undervisningsministeriet har tagit fram en lista över orsakerna bakom krisen. Panik över en striktare övervakning av de nationella proven, dåligt ledarskap, orealistiska regler och drogmissbruk underblåser oron i skolan. Av rapporten framkommer det också att det finns konflikter mellan rektorerna och deras suppleanter.

Skolsystemet i behov av reformering

Tjänstesektor är central i Kenya och en utbildning är ett viktigt steg mot att få ett bättre liv. För att få sina barn till de bästa skolorna säljer föräldrarna kor och tar lån med sin mark som säkerhet. Att skolan är viktig märks också genom att Utbildningsdepartementet år 2016-17 hanterar cirka 18 % av de offentliga utgifterna i landet. 399 miljarder kenyanska shilling, vilket motsvarar runt 34 miljarder svenska kronor, gick till utbildning. 

Duncan Omanga skriver i Daily Nation att bränder är svaret på en tickande bomb som funnits länge. Redan från lågstadiet pressas barn att prestera sju dagar i vecka. De går till skolan innan solen går upp, och läser läxor hela kvällarna.

–  De rånas på sin barndom, säger han.


Foto: Wikimedia

Det har också förekommit rapporter om utbredd korruption inom skolväsendet. Bland annat har lärare anklagats för att ljuga om antalet elever i sina skolor för att få in mer pengar. Att lärare skulle vara inblandade i bränderna är något som Wilson Sossion, generalsekreterare för Kenyas Nationella Lärarunion, har svårt att föreställa sig.  

– Lärarna arbetar mycket hårt för att sätta infrastrukturen på plats i skolorna, säger han till The Guardian. Ingenting stör lärare mer än att höra att skolbyggnaderna har bränts ner, säger Wilson Sossion

Han tycker att skolsystemet bör reformeras för att minska konflikten mellan ledningen och studenterna men också för att skolorna ska anpassas till 2000-talet.

 

Sara Charlotte Wahlström