Go to main navigation
Erdogan, Ban Ki-moon

FN:s humanitära toppmöte under våren 2016 lyckades inte leva upp till några förväntningar och sågs av många som ett fiasko.

Foto: World Humanitarian Summit

NYHET

Krav på mer resurser till fredsbyggande fond

Trots kriser och konflikter, klimatförändringar och flyktingar är länders insatser inriktade på att reagera på kriser snarare än att förhindra dem, uppger FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.

Världens militärutgifter uppgick förra året till 1 676 miljarder dollar enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri. Det kan ställas i kontrast till de 8 miljarder dollar som i år avsatts för FN:s fredsbevarande uppdrag och de 100 miljoner dollar som är den årliga budgeten för FN:s fredsbyggande fond. 

FN:s fredsbyggande fond är kraftigt underfinansierad. Den 21 september hölls en givarkonferens för fortsatta insatser. Sammanlagt lovade 30 länder att bidra med 152 miljoner dollar - drygt hälften av målet på 300 miljoner dollar. 

– FN:s institutioner har en tendens att vara reaktiva i stället för att arbeta förebyggande, säger Macharia Kamau, Kenyas FN-ambassadör. 

Hon menar att en del av utmaningen är att FN kommer in och "släcker bränder" först när saker och ting håller på att falla samman. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon säger att världens konflikter pressar FN-systemet till det yttersta. 

De som förespråkar fredsbyggande insatser menar att satsningar som kan ske med hjälp av FN:s fredsbyggande fond kan spara pengar och minska behovet av stora fredsbevarande insatser. 

– Om vi från första början hade kunnat förhindra att konflikter uppstår hade vi inte haft den flyktingsituation som vi har i dag som sätter en stor press på individer och länder, säger Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog. 

FN:s fredsbyggande kommission, som precis som den fredsbyggande fonden, skapades 2005 fick ett utökat mandat i april i år. I det fredsbyggande uppdraget ingår nu utöver arbete för återhämtning efter konflikter även omfattande insatser för att aktivt arbeta för att förebygga konflikter och "upprätthålla fred". 

– "Att upprätthålla fred" handlar om förebyggande arbete redan vid tidiga varningar och under konflikter - och efter konflikter. Det handlar om att beakta hela skalan av sociala, politiska och ekonomiska faktorer som kan bidra till fred, säger Jan Eliasson, FN:s biträdande generalsekreterare. 

FN:s fredsbyggande fond har hittills bland annat bidragit till födselregistrering av 350 000 barn i Elfenbenskusten som fötts innan eller under den senaste konflikten. Detta för att undvika att dessa barn hamnar i ett rättsligt vakuum utan tillgång till sociala skyddsnät, högre utbildning och arbete.

 

Jonathan Rozen/IPS