Go to main navigation
Ladies compartment of Chennai suburban train.

Chennai i Indien är en av de platser i världen som har kollektiv transport reserverad för kvinnor, så att de ska känna sig säkrare och slippa utsättas för ofredande.

Foto: Flickr/Simply CVR

nyhet

Krav på säkrare kollektivtrafik för kvinnor

Allt fler människor flyttar till städerna. Inför FN:s tredje världskonferens på tema boende och hållbar utveckling höjs krav på att göra resandet i städerna säkrare för kvinnor.

För första gången i världshistorien bor det fler människor i städerna än på landsbygden. Mål 11 av FN:s nya globala hållbara utvecklingsmål slår fast att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

UN Habitat III, FN:s tredje världskonferens på tema boende och hållbar utveckling, äger rum i Ecuadors huvudstad Quito i oktober. Syftet med konferensen är att etablera en ny urban agenda och att förnya det globala politiska åtagandet för en hållbar urbanisering. 

Otrygghet minskar kvinnors rörelsefrihet

I utvecklingsländerna växer städerna med fem miljoner invånare varje månad. Att otrygghet i offentliga miljöer utgör hinder för kvinnors frihet och utveckling är tydligt enligt projektet Wikigender, som initierats av OECD Development Centre för att förbättra kunskapen om jämställdhetsfrågor i ett globalt perspektiv. 

Att kvinnor känner otrygghet hindrar dem att röra sig fritt på offentliga platser, söka utbildningar, dra fördel av ekonomiska möjligheter och söka sjukvård, enligt Wikigender. Rädslan för våld och ofredande är mycket utbredd bland unga flickor i städer som Kampala, New Delhi och Lima, enligt en rapport från barnrättsorganisationen Plan från 2013. 

I New Delhi uppgav endast 3,3 procent av de svarande att de kände sig trygga i kollektivtrafiken. I Lima svarade endast 2,2 procent att de kände sig trygga på offentliga platser. I Kampala uppgav över 80 procent av de unga kvinnorna att de inte känner sig trygga när de rör sig i städerna. 

Kvinnor trakasseras världen över

De intervjuade såg inga möjligheter att kunna påverka stadsplaneringen i sina respektive städer. I en stor kartläggning som presenterades i maj 2015 och som genomfördes i samarbete mellan Cornell University och kampanjgruppen Hollaback gjordes 16 600 intervjuer i 22 länder. I intervjuerna uppgav 80-90 procent av kvinnorna att de hade trakasserats på offentliga platser. 

I intervjuerna framkom att 66 procent av kvinnorna i Tyskland någon gång blivit utsatta för ofredande medan 47 procent av kvinnorna i Indien sett män blotta sig på offentliga platser. Undersökningen visade också att 96 procent av de sexuella trakasserierna och 86 procent av de sexuella övergreppen på tunnelbanan i New York inte rapporteras. 

Nyligen uppgav undersökningsföretaget Yougov att Colombias huvudstad Bogota är den stad i världen som det är farligast för en kvinna att använda kollektivtrafiken. Sex av tio kvinnor rapporterar att de utsatts för fysiska trakasserier under resor i staden. 

 

Rose Delaney/IPS