Go to main navigation
Loggor för SIPU, ORGUT, NIRAS, INDEVELOP

Uppköpen av InDevelop och Orgut innebär att de två största biståndskonsultföretagen i Sverige nu får utländska ägare.

Foto: logos

nyhet

Marknaden minskar - konsultföretag köps upp

Uppköp och samgående minskar antalet konkurrerande konsultföretag inom biståndsbranschen. Samtidigt fortsätter antalet Sida-uppdrag som läggs ut på upphandling att minska. 

I december 2015 köpte den danska koncernen Niras det svenska konsultbolaget InDevelop som haft fokus på bland annat utvärderingar och genderfrågor. Nu köper den finska ägaren till bolaget Sipu företaget Orgut och slår ihop de två bolagen. Det här innebär att de två största biståndskonsultföretagen i Sverige får utländska ägare.

Niras International Consultants är en del av en dansk koncern med totalt 1500 anställda där fokus ligger på bland annat byggprojektledning och urban utveckling.

– Vi kommer att ha 45 anställda och ingå i en nordisk koncern där 250 personer arbetar med bistånd med representation i ett femtontal länder, säger Katarina Schmitz som blir landchef i Sverige för det bolag som bildas när Niras köper InDevelop.

Två företag dominerar

När sammanslagningen mellan Orgut och Sipu blir ett faktum kommer den svenska biståndsbranschen att på konsultsidan domineras av två företag. 

– Det är en konsekvens av hur marknaden utvecklats de senaste åren. Dels så har Sida minskat antalet upphandlingar, dels så går allt mer bistånd genom multilaterala kanaler och det som upphandlas sköts ofta direkt av ambassaderna, fortsätter Katarina Schmitz.

Hon menar att mängden uppdrag inte längre gör det möjligt för företag att överleva med Sverige som marknad: det krävs en annan storlek och organisation för att konkurrera om uppdrag som upphandlas av EU och utvecklingsbankerna.

Per Giertz, som idag är VD för personalägda Orgut, blir ny VD för det bolag som skapas när Finnish Consultancy Group (FCG) slår samman Sipu och Orgut. 

– Våra bolag kompletterar varandra bra. Vi har i princip aldrig konkurrerat, utan vi arbetar inom olika affärsområden – Orgut med vatten och miljö, Sipu framför allt med förvaltningsfrågor. Tillsammans kan vi erbjuda bredare tjänster, konstaterar Per Giertz. 

Vad fick ni betalt för att sälja?

– Det kan jag inte kommentera.

Särskilt lönsamt är det dock inte att arbeta med konsultuppdrag inom biståndet. Vinsten hos de större företagen är bara någon procent, något som bidragit till att företag som SWECO i praktiken helt lämnat biståndsbranschen.

Oroande utveckling

För Sidas del skulle koncentrationen kunna innebära att det blir färre företag som kommer att konkurrera om varje enskilt uppdrag, t ex när det gäller utvärdering:

 – Vi vill kunna få in anbud från flera, kvalificerade och konkurrerande företag som kan erbjuda olika personer och olika förslag på metoder, så om det finns färre företag på marknaden kan det helt klart bli ett problem för oss. Vi vill ju inte sitta med bara ett företag, konstaterar Katarina Perrolf på Sidas utvärderingsenhet.

Oberoende konsulter som OmVärlden pratat med uttrycker en oro för att branschen ytterligare koncentreras till ett fåtal företag vilket ytterligare försvagar underkonsulternas ställning. Samtidigt fortsätter antalet uppdrag att minska. Under 2015 genomförde Sida och ambassaderna drygt 25 upphandlingar, enligt OmVärldens beräkningar. Sonny Östberg som driver tjänsten Nätverket för utredare konstaterade i slutet 2015 att ramorganisationerna under året endast utannonserat ett tiotal uppdrag.

 

Fotnot: Indevelop omsatte ca 70 miljoner kronor 2014 och gjorde en vinst på drygt 2 miljoner. Sipu omsatte ca 140 miljoner 2014 och gjorde en vinst på mindre än två miljoner.

 

David Isaksson