Go to main navigation
Bild på baljväxter.

Kikärtor, linser, bönor och andra baljväxter kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser och spelar en viktig roll i ett mer hållbart jordbruk.

Foto: Flickr/Migle

nyhet

Mer baljväxter – mindre växthusgaser

Världens produktion av baljväxter ökar – en positiv utveckling för både klimat, djur och människor, eftersom de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Men experter är eniga om att produktionen måste öka än mer de kommande åren.

Baljväxter blir allt mer populära. Den globala produktionen har ökat med 22 miljoner hektar sedan år 1961, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, FAO. Linser, bönor, kikärtor och andra baljväxter kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser och spelar en viktig roll i ett mer hållbart jordbruk.

FAO påpekar att klimatförändringarna i allt högre grad kommer att skapa utmaningar inom jordbruket, främst i redan sårbara regioner, vilket gör att satsningen på klimatsmarta växter är nödvändig.

Vid en internationell konferens i Marocko i april belystes baljväxternas värde. Experter från flera länder enades om en deklaration som slår fast att produktionen av baljväxter i utvecklingsländer måste öka med minst 20 procent fram till år 2030. 

Minskar utsläpp inom köttproduktionen

Baljväxter är självgödslande växter, vilket betyder att de behöver mindre gödningsmedel än andra grödor och de släpper därmed ut mindre växthusgaser. Dessutom minskar metanutsläppen från boskapsdjur när de proteinrika växterna används i djurens foder. Om ökningen av baljväxtproduktionen sker på bekostnad av boskapsuppfödning och därigenom köttkonsumtionen så har det också en stor positiv inverkan på klimatet, eftersom nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser kommer från just köttproduktion.

För jordbrukarfamiljer är baljväxter betydelsefulla eftersom de både kan säljas och är nyttig mat för dem själva. FAO uppger att baljväxternas kväveutsöndring, vid skörd, gör marken bördigare och de bidrar därför till ökad produktivitet inom jordbruket. Bördigare mark ger bättre skördar även av andra grödor och minskar på så vis behovet av konstgödsel.

Positiva hälsoeffekter

FAO understryker baljväxters höga närings – och proteininnehåll, vilket gör dem till ett bra substitut för kött- och mejeriprodukter. De har även låg fetthalt och är rika på lösliga fibrer, och rekommenderas därför till människor med diabetes och hjärtsjukdomar. De har också visat sig bra för att bekämpa fetma. Baher Kamal/IPS

Bearbetad av: Sascha Klasan