Go to main navigation
Sida

Fortsatt hög biståndsvilja bland svenska folket, visar en undersökning av Sida, men viljan att ge mer bistånd har minskat något.

Foto: OmVärlden

nyhet

Något fler negativa till mer bistånd

I Sidas undersökning kring svenskarnas biståndsvilja minskar viljan att ge mer något och en något större andel än förra året anser att biståndet bör minska. 8 av 10 svenskar anser fortfarande att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder.

När Sida lagom till jul levererade sin årliga undersökning om svenskarnas inställning till bistånd visade resultatet att förra årets vilja att öka biståndet svalnat något. 2014 ville 66 procent av de tillfrågade öka biståndet. Förra året rörde det sig om 65 procent.

Den andel som vill se ett minskat bistånd ökade, från 16 procent av de tillfrågade till 18 procent. Även den andel som sade sig inte veta om biståndet ska öka eller minska ökade något.

I övrigt skilde inte mycket från tidigare års undersökningar. Svenska folkets biståndsvilja är fortsatt god. 8 av 10 vill att Sverige ska bidra till utveckling i fattiga länder och 3 av 4 att bistånd spelar en viktig roll för ett fattigt lands utveckling.

Hans Rosling-effekt

Den kanske mest noterbara förändringen över året är att allt fler svenskar tycker att situationen för den stora majoriteten av världens befolkning blir allt bättre. Från 19 till 48 procent av de tillfrågade mellan åren 2004 och 2015, med den största ökningen 2014-2015.

– Det kanske är en Hans Rosling-effekt vi ser, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka i ett pressmeddelande.

Text: Erik Halkjaer