Go to main navigation
studiecirkel-foto-marcus-webb.jpg

Romska ungdomar deltar i en studiecirkel i Kosovo, i ett projekt som stöds av We Effect.

Foto: Marcus Lundstedt/ We Effect

nyhet

Nedskärningar drabbar civilsamhället

Trots regeringens löften om att civilsamhället inte ska drabbas i årets biståndsbudget minskar anslagen. Det handlar om nedskärningar i både pågående och planerade projekt. En indirekt orsak är avskrivningarna till flyktingmottagandet. Totalt kommer de svenska organisationerna att behöva spara cirka sju procent.

Union to Union var en av flera organisationer som den första februari fick ett avtalsförslag från Sida som bekräftar de nedskärningar på 8,5 miljoner kronor för 2016 som Sida aviserade i december. Eftersom organisationen är inne på det tredje och sista avtalsåret i sina program innebär det att avtal med samarbetspartners kan behöva skrivas om och projekt bantas. 

– Det är väldigt olyckligt, säger Kristina Henschen som är kanslichef på Union to Union. Avsikten är ju att projekten under det sista året ska etableras ordentligt och visa resultat. Nu måste vi istället ägna tid och resurser åt att planera om och skära ned på planlagda och avtalade aktiviteter.

Extra oroande är att besparingar i det fackliga biståndet är på gång också i övriga Norden, menar hon:

– Det pratas mycket om att civilsamhället är så viktigt för demokrati och mänskliga rättigheter. Men tyvärr pekar utvecklingen i en helt annan riktning!

Bakgrunden till besparingarna är regeringens beslut att öka avskrivningarna i biståndsbudgeten med upp till 30 procent för att klara kostnaderna för flyktingmottagandet. Det innebär att biståndsinsatserna måste bantas. Regeringen har dock i sitt regleringsbrev (styrdokument) meddelat Sida, som beslutar om de detaljerade nedskärningarna, att Sida ska ”värna om” civilsamhällets organisationer, det humanitära biståndet, insatser i Mellanöstern, samt klimatåtgärder enligt besluten på Parismötet i december. 

75 miljoner bort

Redan för år 2015 beslutade regeringen att stödet till civilsamhället skulle minska med 75 miljoner. Sida kunde då omfördela andra medel, vilket gjorde att nedskärningarna inte behövde genomföras – då.  Den ökade BNI-tillväxten under 2016 leder också till att biståndsbudgeten växer. Ökningen äts dock upp av de höjda avskrivningarna för flyktingmottagandet. Resultatet blir att de svenska organisationerna nu måste spara cirka sju procent.

Vissa organisationer, som Palmecentret, är på väg in i en ny avtalsperiod med Sida. De nya ekonomiska villkoren drabbar därför inte pågående projekt, utan den ansökan som skickats in för en ny fyraårsperiod.

– Även om jag har förståelse för regeringens beslut om avskrivningar känns det fel att skära i anslagen för de organisationer som arbetar med civilsamhället. Vi jobbar ju för att stärka de civila strukturerna så att folk på sikt inte ska behöva fly. Nu tvingas vi prioritera bort planerade projekt som gäller utbildning för barn i flyktingläger och stöd till kvinnoorganisationer. säger Jens Orback som är generalsekreterare för Palmecentret.

We Effect har också fått minskad budget med cirka sju procent för både avtalade och planerade projekt. Men pågående projekt kan man klara ändå, säger VD:n Anneli Rogeman.

– Vi har en fördel jämfört med många andra biståndsorganisationer tack vare vår starka ägarkrets. Men det blir nedskärningar i planerade projekt.

Sent besked

Finns det då inga andra sätt för Sida att omfördela medel så att de civila organisationerna - i enlighet med regeringens önskan - kunde slippa nedskärningar? Och varför kommer beskedet så sent? Charlotta Norrby är enhetschef för civila samhället på Sida. Sida kan inte omfördela stöd mellan olika anslagsposter, säger hon:

– Regeringen har tagit beslut om hur mycket pengar som ska gå till det svenska civilsamhället, och det måste vi rätta oss efter. Vi fick regleringsbrevet den 21 december och organisationerna fick preliminärt besked om nivån på nedskärningarna dagen efter. Nu jobbar vi med att få klart de formella avtalsändringarna. Vi räknar med att vara klara med detta snart.  

– Jag förstår att situationen är problematisk för organisationerna, inte minst att skära i pågående program. Men alternativet var att enbart skära i de insatser som påbörjas i år, och då hade neddragningen för dessa program blivit mycket större. Den här lösningen tyckte vi var mest rättvis, fortsätter Charlotta Norrby.

 

Agneta Carleson