Go to main navigation
upphandling-sida.jpg

Foto: Istockphoto

nyhet

Nytt ramavtal för utvärderingar klart

Efter två överklaganden och en omgjord upphandling är nu Sidas ramavtal för utvärderingstjänster klart. Samtidigt har sammanslagningar i konsultbranschen gjort att det i praktiken bara är tre företag som tecknar avtal.

I maj 2015 skrev OmVärlden om hur Sida blivit tvungna att göra om ramavtalsupphandlingen för utvärderingstjänster sedan företaget Professional Management överklagat och fått rätt mot Sida i Förvaltningsrätten.

När Sida gjorde en ny upphandling hösten 2015 överklagades även denna av Professional Management, som menade att företaget uteslutits på felaktiga grunder. Bolaget hade erhållit lägre poäng än sina konkurrenter bland annat när det gällde kvalitetssäkring. Sida hävdade för sin del att det fanns en intressekonflikt när personer i ledande befattningar på Professional Management också deltog i själva utvärderingarna (operativt arbete). Denna gång valde dock rätten att avslå överklagandet, ett beslut som Professional Management i sin tur avstod från att överklaga till högre instans:

– Vi är ett konsortium med flera olika företag och det är ingen som förstår deras synpunkter att det skulle kunna föreligga en intressekonflikt. Det hela känns ärligt talat helt bisarrt, men eftersom det inte går att bevisa att fel skett när det gäller poängsättningen så är det inte mycket vi kan göra och därför valde vi att inte gå vidare, säger Arne Svensson som är VD för Professional Management som haft olika former av ramavtal med Sida sedan år 2000.

Konkurrerar om uppdragen

Av företagets omsättning svarar Sida för cirka 30 procent, för några av underleverantörerna är det betydligt mer. Under 2015 har Professional Management vunnit flera upphandlingar som utannonserats av olika ambassader då det inte funnits något ramavtal. Men nu ser det alltså inte ut att bli fler.

Sida har formellt tecknat avtal med de vinnande företagen. Sammanslagningen i konsultbranschen som OmVärlden tidigare skrev om innebär samtidigt att det i praktiken bara blir tre företag som kommer att konkurrera om uppdragen.

– Vi har blivit informerade om att de fortfarande är separata juridiska personer, men det är ju knappast troligt att företag som har samma ägare kommer att bjuda mot varandra, säger Joakim Molander på Sidas utvärderingsenhet.

Själv ser han dock inga problem med att det bara är tre företag kvar:

– Om vi får färre anbud vid varje tillfälle så innebär det mindre arbete och lägre transaktionskostnader för oss. Det minskar också mängden onödigt arbete för företagen, eftersom chansen att vinna en upphandling ökar, fortsätter Joakim Molander.

Bristande metodik

Normalt upphandlar Sida och ambassaderna ett 80-tal utvärderingar per år för en total kostnad på åtminstone 40 miljoner kronor. Det finns nu ett uppdämt behov och därför kommer sannolikt ett stort antal förfrågningar att gå ut de närmaste veckorna.

Samtidigt önskar sig Joakim Molander att konsultföretagen arbetade med vad han kallar ”en bredare palett av metoder”. De utvärderingar som Sida gjort av utvärderingarna har ibland visat på brister vad gäller t ex metodik.

– De förslag till metoder som vi får in är ofta snarlika och jag skulle gärna se mer innovativa upplägg, fortsätter Joakim Molander.

Men ofta är konsulterna detaljstyrda av Sidas krav när det gäller metod. Många gånger är tidsplanerna också helt orealistiska. Hur tänker ni att konsultföretagen ska kunna göra något annorlunda i de situationerna? 

– Vi känner till problematiken och försöker arbeta med kvalitetsfrågorna i de uppdragsbeskrivningar som görs. Vi ligger också på våra kollegor som beställer upphandlingarna för att de ska ha en bättre tidsplanering. Många gånger är de nog inte medvetna om att de försätter konsultföretagen i en svår situation, svarar Joakim Molander.

 

David Isaksson