Go to main navigation
eni-lestari-andayani-adi.jpg

Eni Lestari Andayani Adi, ordförande för den Internationella alliansen för migranter sa vid ett tal på FN-toppmötet: "Prata inte om oss utan med oss."

Foto: UN Photo

NYHET

Organisationer besvikna över flyktingtoppmötet

Ett 50-tal länder har beslutat att emot fler kvotflyktingar och världens länder har enats kring en deklaration som ska förbättra situationen för världens flyktingar och migranter. Men många organisationer är besvikna över utgången av FN-toppmötet i New York.

­New York-deklarationen innehåller många bra och fina formuleringar. Det är upp till bevis om det kommer att resultera i riktiga åtgärder, säger Ann Svensén, generalsekreterare för Individuell Människohjälp.

Det är nu över ett år sedan bilder av den treåriga flyktingpojken Alan Kurdis livlösa kropp på en turkisk strand skakade världen. Antalet människor på flykt globalt saknar motstycke i modern flyktinghistoria med över 65 miljoner människor på flykt, varav hälften är barn.

Veckans toppmöte om migration och flyktingar i New York hade som syfte att få medlemsstaterna att enas om en samordnad strategi och global ansvarsfördelning för flyktingsituationen, men många organisationer menar nu att mötet inte gjort någon skillnad, de kallar det "ett missat tillfälle" och uttrycker särskilt sin besvikelse över slutdokumentet.


­­­– Om världens ledare antar en resolution som består av fina ord men saknar konkreta åtaganden så gör det inte någon verklig skillnad för dem som flyr krig och konflikter, säger Richard Bennett, chef för Amnesty Internationals FN-kontor. 

Amnesty International påpekar att toppmötets slutdokument behandlar flyktingfrågan som en säkerhetsfråga och tycker att man hellre borde lyfta fram flyktingar och den mångfald som gör samhällen starkare. 

Arvinn Gadgil från Norska Flyktingrådet menade efter första dagens möte att det fanns få skäl till att vara optimistisk eftersom medlemsstaterna dragit tillbaka viktiga löften och landat i vaga försäkringar om delat ansvar. Han kallade det en "kapplöpning mot botten" där länder lägger störst vikt vid egenintressen.


– Just nu finns det bara tillfälliga strategier som bygger på generositet och som avgör om ett land erbjuder vidarebosättning eller inte, säger han. 

Norska Flyktingrådet kritiserar de stater som fortsätter att stänga gränser och resa murar och säger att det inte finns några objektiva kriterier för att avgöra om ett land tar sin beskärda del av ansvaret. 

"Prata inte om oss utan med oss"

En av talarna vid öppningssessionen var Eni Lestari Andayani Adi, ordförande för den Internationella alliansen för migranter. Hongav sin röst åt 244 miljoner migranter som ville framföra ett tydligt budskap till världens ledare:

–  Prata inte om oss utan med oss. Lyssna och prata med oss om migration, utveckling och mänskliga rättigheter. Internationella konventioner som syftar till att skydda oss har ratificerats. De existerar på papper och inte i handling.

Att representanter för flyktingar och migranter inte var inbjudna till de formella samtalen har upprört många organisationer. Maria Al Abdeh från Kvinna till Kvinnas syriska samarbetsorganisation Women Now i Libanon är en av dem som protesterar mot att flyktingarna varit utestängda från samtalen:

– Om EU:s migrationspolitik ska ses som legitim och hållbar måste vi som berörs också ha möjlighet att påverka besluten som tas, säger Maria Al Abdeh, som deltog vid ett sidoarrangemang till toppmötet i New York för att föra fram syriska flyktingars perspektiv.

En liten framgång 

Under mötets andra dag enades ett 50-tal länder om att dubblera antalet kvotflyktingar. Det betyder att 360 000 flyktingar totalt får lämna flyktingläger eller krigsområden för att beviljas asyl direkt. FN lanserade även kampanjen "Tillsammans - respekt, säkerhet och värdighet för alla", för att svara på den ökande främlingsfientligheten och förvandla rädsla till hopp. 

Det samlade intrycket från de båda mötena är att alla var överens om att världen befinner sig i en en alarmerande situation med så många människor på flykt från sina hem. 

 

Sara Charlotte Wahlström
Phoebe Braithwaite/IPS