Go to main navigation
Flyktingläger i Jordanien.

Foto: Flickr/World Bank Photo Collection

nyhet

Pengar tillbaka till biståndet

Regeringen återför pengar till biståndet. Efter stora avräkningar för asylkostnader gör de nu en helomvändning.
– Vi har drivit den här frågan länge, säger Hans Linde, Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson.

Sverige kommer inte behöva använda lika mycket pengar från biståndsbudgeten för att betala för flyktingkostnader nästa år.

Idag skriver regeringen på DN:s debattsida att 6,4 miljarder kronor också förs tillbaka till biståndet. Det innebär bland annat att flera biståndstagare som Sverige skurit ner pengarna för, som Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken, Globala Miljöfaciliteten och Globla fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria, kommer att få pengar enligt tidigare plan.

Avräkningarna från biståndet för flyktingmottagande är något som används av både den förra Alliansregeringen och den nuvarande regeringen. Något som kritiserats av många debattörer.

– Det är ingen ökning av biståndet utan en omfördelning av biståndsramen. Regeringen fick brutal kritik för neddragningarna och nu backar man vilket är bra, säger Sofia Arkelsten, ledamot i utrikesutskottet (M).

– Det är en enorm utmaning för Sida att hantera ryckigheten i att pengar går fram och tillbaka. Det oroar mig att det påverkar effektivitet och kvalitet i Sidas arbete, säger Sofia Arkelsten.

Enligt Hans Linde är de stora avräkningarna något som påverkat Sveriges trovärdighet som biståndsland negativt.

– Sverige är en dålig förebild när det gäller avräkningarna. Vi ligger bland de länder i EU som avräknar högst andel av kostnaderna för flyktingmottagandet mot biståndet, säger Hans Linde.

Enligt en ny överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet lyfts nu ett tillägg i avräkningarna bort i budgeten från och med 2016.  Det rör sig om cirka 40 miljoner kronor per år, som tidigare gått till självmant återvändande av personer som fått avslag på sin asylansökan samt till reintegreringsstöd för dessa personer i sina hemländer. 

– Det är inte så mycket pengar, men det är ett första steg mot att minska avräkningarna i biståndet, säger Hans Linde.

Concord som är medlemsorganisation för det svenska civilsamhället kommentarer regeringens förslag att öka biståndsbudgeten så här:

– Vi välkomnar att regeringen beslutat att återföra 6.4 miljarder till biståndet. Det är ett steg i rätt riktning och pengar som behövs för att bekämpa fattigdom och förtryck och stärka de mänskliga rättigheterna i fattiga länder. Nu behöver Sverige se över och ändra systemet för hur de gör avräkningar och budgetera på ett sätt som säkerställa att biståndet endast används till utvecklingssamarbete och humanitära insatser, säger Ann Svensén, Generalsekreterare på IM och representant CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.


Björn Widmark

 

Texten har korrigerats för att tydliggöra siffror och fakta i efterhand.