Go to main navigation
Kirgizistan

Fattigdomen har minskat kraftigt i Kirgizistan de senaste åren. Men samtidigt arbetar nära hälften av den arbetsföra befolkningen under osäkra arbetsvillkor. 

Foto: Global Reporting

NYHET

Positiv trend med minskad fattigdom riskerar brytas

En ny studie från FN:s utvecklingsprogram varnar för att fallande råvarupriser och minskade privata penningöverföringar kan innebära att landvinningar som gjorts de senaste decennierna i Östeuropa och Centralasien riskerar att gå förlorade.

I länder i Östeuropa och Centralasien har medelklassen vuxit från 33 miljoner människor 2001 till 90 miljoner 2013, enligt de senast tillgängliga siffrorna.

– På många sätt skiljer sig utvecklingen i regionen från andra delar av världen. Andelen människor som lever på mellan 10 och 50 dollar om dagen har ökat i de flesta av dessa länder, säger Cihan Sultanoglu från FN:s utvecklingsprogram UNDP i Europa och Oberoende staters samvälde. 

Under samma period har antalet människor i regionen som lever i fattigdom minskat från minst 46 miljoner 2001 till omkring 5 miljoner 2013.

– Men framstegen riskerar att gå förlorade och fokus måste ligga på att förbättra utsikterna för en hållbar utveckling, säger Cihan Sultanoglu.

Hon säger att när råvarupriserna sjunker, penningöverföringarna minskar och tillväxten är låg i Europa, Ryssland och på många håll i resten av regionen, försvinner inkomster och arbetstillfällen.

– I den här regionen är minskade klyftor en viktig del i arbetet med fattigdomsbekämpning och för en ökad tillväxt och en hållbar utveckling, säger Cihan Sultanoglu.

Ben Slay som är chefsekonom vid UNDP i Östeuropa och Centralasien säger att det inte är troligt att medelklassen kommer att växa mycket under 2016 och 2017. 

Osäkra arbetsvillkor

Enligt UNDP-studien har nära hälften av den arbetsföra befolkningen i Albanien, Azerbajdzjan, Georgien, Kirgizistan och Tadzjikistan osäkra arbetsvillkor.

Enligt Vinicius Pinheiro vid Internationella arbetsorganisationen, ILO, ökade antalet arbetslösa i världen med 0,7 miljoner under 2015 till över 197 miljoner.

Nära 1,5 miljarder människor lever i fattigdom världen över och 800 miljoner riskerar att falla tillbaka i fattigdom, enligt UNDP:s multidimensionella fattigdomsindex, MPI, där man även väger in tillgång till rent vatten och sanitet. 80 procent av världens äldre saknar tillgång till sociala skyddssystem, vilket gör dem till en särskilt utsatt grupp.

– Utmaningen är inte bara att lyfta människor ur fattigdom - det är att se till att de lämnar fattigdomen bakom sig för alltid, säger UNDP-chefen Helen Clark.

Men det är svårt om det inte finns sociala skyddssystem och särskilt i de samhällen som kan falla tillbaka i konflikt eller drabbas av stora bakslag till följd av naturkatastrofer, påpekar hon.

 

Thalif Deen/ IPS