Go to main navigation
Details of the Chinese Infantry Battalion uniform with Chinese flag and United Nations logo on the sleeves.

UN Watch och Human Rights Foundation uppmanar FN:s medlemsstater att inte rösta in länder som uppenbart bryter mot de mänskliga rättigheterna i FN:s människorättsråd. Ett av de länderna är Kina.

Foto: UN Photo/JC McIlwaine

nyhet

Röster höjs för en rensning i FN:s människorättsråd

Den 24 oktober firar FN sin högtidsdag, och en inte allt för ovanlig present till världsorganisationen är kritik mot dess misslyckanden och tillkortakommanden. I år handlar det bland annat om oförmågan att lösa konflikter och nu senast om att länder som begår grova människorättsbrott väljs in i människorättsrådet.

I samband med att FN:s människorättsråd i slutet av oktober ska välja in (eller återvälja) 14 medlemsländer så kommer massiv kritik från organisationerna Human Rights Foundation och UN Watch, som har kommit fram till att åtta av de 17 länder som kandiderar inte lever upp till förpliktelserna och själva står för grova brott mot de mänskliga rättigheterna i sina egna länder.

– Detta är absurt och upprörande, säger UN Watchs ordförande Hillel Neuer i samband med en pressträff.

– Rådet har misslyckats då man valt in vissa av de värsta förtryckarna av de mänskliga rättigheterna. Vilka för medborgarnas talan? Knappast människorättsrådet.

Ett av dessa länder är Saudiarabien, som redan nu sitter som en av de 47 medlemmarna i det Genévebaserade människorättsrådet. Detta trots att landet är ökänt för sina brott mot de mänskliga rättigheterna, både inom sina egna gränser och nu i kriget i Jemen, där den saudiledda koalitionen ligger bakom en majoritet av de civila dödstalen i konflikten.

Hillel Neuer menar att Saudiarabiens medlemskap i FN:s människorättsråd fungerar som ett skydd:
– När människorättsförbrytare får denna falska legitimitet så använder de den för att stärka sin diktatoriska regim och för att krossa moralen hos sina politiska fångar, säger han.

Även Human Rights Watch och Amnesty International har tidigare krävt att Saudiarabien ska uteslutas ur människorättsrådet.

Växande kritik

Det är inte bara människorrättsrådet som kritiseras. I en tid när 65 miljoner människor befinner sig på flykt och 125 miljoner är i akut behov av nödhjälp, så upplevs FN av många som handlingsförlamat inför de pågående väpnade konflikterna.

– FN har misslyckats med att förebygga krig och konflikter, sa FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i ett självkritiskt uttalande under ett högnivåmöte i Stockholm i våras.

Den svenska före detta FN-diplomaten Anders Kompass talade i samband med att han avsade sig sina uppdrag inom organisationen att ett av de stora problemen handlar om chefernas brist på etik och moral.

Men en av de stora bromsklossarna i FN är sannolikt just problematiken kring att här ska länder med olika statsskick och syn på demokrati och  mänskliga rättigheter fatta gemensamma beslut. Till exempel kan länder som Kina och Ryssland som sitter i det mäktiga säkerhetsrådet Iägga in sitt veto mot demokratiska initativ.

Vad gäller FN:s människorättsråd så består det av 47 medlemsländer, och när nu 14 av dessa ska väljas, eller återväljas, så uppmanar UN Watch och Human Rights Foundation FN:s medlemsstater att inte rösta in länder som uppenbart bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vid sidan av Saudiarabien menar organisationerna att även kandidaturerna från Kina, Kuba, Egypten, Irak, Malaysia, Ryssland och Rwanda ska avvisas.

 

Tharanga Yakupitiyage/IPS
Ania Janerud