Go to main navigation
Riksdagshuset

I sina skuggbudgetar håller de flesta oppositionspartierna fast vid regeringens bedömning om behovet av avräkningar. Däremot råder oenighet om hur det övriga biståndet ska prioriteras.

Foto: Peter Haas

nyhet

Så gick det för biståndet i skuggbudgetarna

Sverigedemokraterna vill slopa avräkningar för flyktingmottagande och Moderaterna vill minska biståndet med 1,4 miljarder. OmVärlden har granskat oppositionens skuggbudgetar och hittat förslag som går åt helt olika håll.

I regeringens budgetproposition läggs 35 miljarder kronor på internationellt direkt bistånd, samt 8,1 miljarder till avräkningar för flyktingmottagande i Sverige, vilket ingår i biståndsramen. I sina skuggbudgetar håller de flesta oppositionspartierna fast vid regeringens bedömning om behovet av avräkningar. Däremot råder oenighet om hur det övriga biståndet ska prioriteras.

Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) föreslår båda en smärre ökning av biståndet – omkring en halv miljard mer än regeringen. C vill satsa de 500 extra miljonerna på FN:s gröna klimatfond, medan L genom en långsammare uppräkning till klimatfonden vill frigöra 500 miljoner till FN:s humanitära hjälpprogram.

Sverigedemokraterna (SD) står för den största föreslagna biståndsökningen med en hel miljard extra, men vill samtidigt slopa hela avräkningsutgiften på 8,1 miljarder som går till flyktingmottagande i Sverige. Partiet motiverar förslaget med att de hellre vill prioritera bistånd i närområde där det anses göra bäst nytta.

Moderaterna (M) är det parti som vill minska biståndet mest. Också Kristdemokraterna (KD) föreslår en mindre minskning.

Så här vill partierna ändra budgeten

Kristdemokraterna
Ett av två partier som vill minska biståndets andel av statsutgifterna. För att kompensera vill man att staten ska främja frivilligt givande och engagemang. 

Direkt bistånd: - 350 000 kronor.
Avräkningar: oförändrat gentemot regeringens budget.

Liberalerna 
Med bakgrund av situationen i Syrien och Irak anser L att det ekonomiska stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR måste öka. Vill dessutom att stater som får bistånd ska uppvisa demokratisering.

Direkt bistånd: + 464 miljoner kronor
Avräkningar: oförändrat gentemot regeringens budget

Centern 
Vill satsa 500 miljoner kronor på FN:s gröna klimatfond, eftersom man anser att klimatfrågan är avgörande för biståndspolitiken i stort. Vill även koncentrera biståndet till färre, men mer lättgranskade mottagare.

Direkt bistånd: + 500 miljoner kronor
Avräkningar: endast omnämnt i anslutning till skattesystemet, ej asylkostnader

Sverigedemokraterna 
Ökar biståndet mer än något annat parti det kommande året, men avvecklar samtidigt helt avräkningarna för flyktingmottagande på 8,1 miljarder. På sikt vill dock partiet sänka biståndet med 5 miljarder.

Direkt bistånd: + 1 050 miljoner kronor
Avräkningar: - 8 100 miljoner kronor

Moderaterna 
Föreslår besparingar på mellan 8 och 12 miljarder kronor inom flyktingmottagandet. På sikt ska biståndet sänkas med circa 1,6 miljarder.

Direkt bistånd: - 1 400 miljoner kronor
Avräkningar: - 60 miljoner 

Går regeringens budget igenom?

Oppositionspartierna har inte lagt fram någon gemensam budget för i år. Däremot anses det inte troligt att oppositionen röstar ner regeringens budget. 2014 kom oppositionen och regeringen fram om den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ) för att låta minoritetsregeringen styra med egen budget, utan SD:s och V:s inflytande.

 

Markus Engstrand

Artikeln har i efterhand uppdaterats med vissa partiers långsiktiga mål