Go to main navigation
Indiska kvinnor informeras om bröstmjölkens goda egenskaper på sjukhuset.

Bröstmjölk beskrivs som "supermat" för nyfödda och i Indien kan donerad bröstmjölk vara en livsavgörande faktor i kampen mot barnadödligheten.

Foto: Wikipedia/DFID

Nyhet

Så kan donerad bröstmjölk rädda liv

New Delhis första bröstmjölkscentral, Amaara, har nyligen öppnat. Den donerade bröstmjölken kan vara livsavgörande – särskilt i Indien som har en mycket hög spädbarnsdödlighet.

Indien som har en befolkning på 1,25 miljarder människor är det land i världen med högst antal spädbarn med låg födelsevikt. År 2013 var det 28 spädbarn som dog per 1 000 levande födslar under sina första 28 dagar. Spädbarnsdödligheten var samma år omkring 40 dödsfall per 1 000 barn upp till 1 års ålder, enligt landets hälsodepartement. 

Trots att barnadödligheten har minskat – år 2012 dog 1,4 miljoner barn under fem år i Indien jämfört med 2,3 miljoner år 2001 – motsvarar den fortfarande en femtedel av all barndödlighet i den åldersgruppen i världen. 

– Om dessa barn får bröstmjölk genom mjölkbanker kan det vara den enskilda insats som har störst betydelse för att minska barnadödligheten, säger Bhavdeep Singh, vd för Fortis Healthcare, en ledande sjukhuskedja i Indien som startat Amaara i samarbete med organisationen Breast Milk Foundation. 

Bröstmjölk räddar liv

Ammande kvinnor som har ett överskott av mjölk kan nu donera den till mjölkbanker. 

– Regeringen har inte aktivt marknadsfört mjölkbanker och bröstmjölk genom upplysningskampanjer, påpekar Kirti Saxena, barnläkare vid Max Hospitals. 

Pratibha Jain, 32, har tack vare en mjölkbank vid sjukhuset Panna Dhai i delstaten Rajasthan kunnat ge sin för tidigt födda dotter Kareena extra bröstmjölk. 

– Jag har tillräckligt med mjölk att ge min dotter dagtid. Men amning på nätterna har varit en utmaning så jag måste förlita mig på den donerade bröstmjölken då. Mjölken har hjälpt mig att rädda mitt enda barns liv.

Bröstmjölk beskrivs som "supermat" för nyfödda och innehåller en rad bioaktiva ämnen som ger ett skydd mot livshotande sjukdomar, svåra infektioner och andra komplikationer som är kopplade till en för tidig födsel. Det är ett skydd som inte bröstmjölksersättning ger.

Mer resurser behövs

Enligt Världshälsoorganisationen är det endast en femtedel av världens arbetande kvinnor som har möjlighet att amma sina barn. Studier visar att barn som inte får bröstmjölk lättare blir sjuka och tvingas spendera fler dagar på sjukhus. Mer medicin skrivs också ut till dessa barn under det första levnadsåret. I länder som Indien, Sri Lanka, Bangladesh och andra länder i Sydostasien där resurserna till sjukvård är knappa är situationen särskilt svår. 

I Indien finns endast 14 mjölkbanker enligt uppgifter från den indiska barnläkarakademin. I Brasilien finns däremot 210 mjölkbanker som bidragit till att minska undernäringen med 73 procent. 

 

Neeta Lal/IPS