Go to main navigation
zimbabwe-palmecentret.jpg

I Zimbabwe samarbetar Palmecentret med WIPSU – Women in Politics Support Unit – för att stärka kvinnliga politiker. Samarbetet är ett exempel på projekt som drabbas till följd av nedskärningarna. WIPSU tvingas nu att skära ner på antalet utbildningar och nätverksmöten som gjort att fler kvinnor från olika politiska partier kunnat ta politiska uppdrag .

Foto: Palmecentret

NYHET

Så mycket får organisationerna från Sida

Siffrorna för Sida-anslaget till svenska civilsamhällets organisationer 2016 är klara. Till följd av flyktingmottagandet drabbas alla av nedskärningar – men vissa mer än andra. Här är hela listan.

Redan i december förra året fick de 17 så kallade ramorganisationerna besked från Sida om att bidragen för 2016 skulle bantas med 7 procent, eller totalt cirka 115 miljoner kronor. Slutsumman för anslaget till civilsamhällets organisationer i Sverige hamnar därmed på 1 528 miljoner kronor. Ytterligare cirka 100 miljoner kronor fördelas till några internationella civilsamhällesorganisationer.

Besparingarna är, som Omvärlden tidigare har rapporterat om, en indirekt följd av de ökade avräkningarna på biståndsanslaget för att bekosta flyktingmottagandet och regeringens omprioriteringar av biståndsinsatserna.

Sida har nu avslutat omförhandlingarna med samtliga ramorganisationer och tecknat nya, stramare avtal för 2016. Elva av organisationerna hade avtal som löpte över 2016, vilket innebär att budgeten för i år redan var fastställd. Det nya avtalet ger för samtliga en sänkning med 7 procent av detta belopp. För till exempel Union to Union innebär det 8,5 miljoner kronor mindre än vad som hade avtalats för 2016. Forum Syd tappar 13,5 miljoner kronor, vilket påverkar organisationer som sökt projektstöd, och Plan Sverige 9,2 miljoner kronor. De organisationer som inte kan hitta annan finansiering tvingas nu att omprioritera eller banta redan pågående verksamheter under 2016.

Sex organisationer, bland dem Palmecentret, Svenska Missionsrådet SMR och Rädda Barnen, var på väg in i en ny avtalsperiod med Sida och hade alltså inget färdigt avtal för 2016. För att beräkna sparbeloppet för de här organisationerna valde Sida att först granska deras ansökningar för den nya avtalsperioden, göra en bedömning enligt normala kriterier av vad som skulle godkännas – och sedan på detta belopp dra av 7 procent.

Jämfört med 2015 innebär årets nedskurna anslag till civilsamhällets organisationer en minskning med drygt 100 miljoner kronor, eller cirka 5 procent.

Men bantningskuren i år kan vara tillfällig, i alla fall om Sida får råda. I sitt budgetunderlag till regeringen har man föreslagit en höjning av anslaget för 2017 till drygt 1,73 miljarder kronor, alltså drygt 100 miljoner kronor mer än i år.

 

Agneta Carleson