Go to main navigation
Över 200 urfolksnationer och tusentals människor från hela världen har samlats för att protestera mot den planerade oljeledningen i North Dakota. De står sida vid sida för att med trummor, böner och sång protestera genom en ickevåldsmanifestation mot oljeledningen Dakota Access Pipeline (DAPL).

Över 300 urfolksnationer och tusentals människor från hela världen har samlats för att protestera mot den planerade oljeledningen i Norra Dakota. De står sida vid sida för att med trummor, böner och sång protestera genom ickevåldsmanifestation mot oljeledningen Dakota Access Pipeline (DAPL).

Foto: Flickr/Joe Brusky

nyhet

Siouxernas kamp mot oljeledningen

Historiska scener utspelar sig just nu på prärien i Norra Dakota. För första gången sedan slaget vid Little Big Horn, 1864, har sju sioux-stammar samlats – och de är inte ensamma.
– Tusentals människor är i Standing Rock för att fredligt protestera mot oljeledningen i Norra Dakota, säger Dave Archambault II, ordförande för Standing Rock Sioux Tribe.

Över 300 urfolksnationer, bland dem samer, och tusentals människor från hela världen har samlats för att protestera mot den planerade oljeledningen. De står sida vid sida för att med trummor, böner och sång protestera genom ickevåldsmanifestationer mot oljeledningen Dakota Access Pipeline (DAPL).

Oljeledningen är ett projekt av DAPL, ett dotterbolag till Energy Transfer Partners (ETP) i Texas. Planen är att 470 000 fat råolja ska transporteras från Bakken i Norra Dakota genom fyra delstater till en terminal i Illionis. Projektet beräknas kosta 3,7 miljarder dollar och kan skapa mellan 8 000- 12 000 arbetstillfällen.

Rören går över helig mark

Men rören är planerade att dras genom Standing Rock, Siouxstammens nedärvda landområden med stor kulturell, historisk och social betydelse. Ledningen ska därefter dras vidare under en fördämning av Missourifloden som kallas Lake Oahe som ligger väldigt nära stammens intag till dricksvatten.

– ­Oljeledningen hotar våra samhällen, floden och jorden. Vår Siouxnation arbetar för att skydda våra vatten och heliga platser till förmån för våra barn som ännu inte är födda, säger Dave Archambault II som är ordförande för Standing Rock Sioux Tribe.

Om en läcka uppstår riskerar floden, som gränsar till reservatets västra gräns, att förgiftas. Det skulle innebära att stammens fortsatta existens hotas, dessutom är sjutton miljoner andra människor, förutom Sioux indianerna, beroende av floden för sitt dricksvatten. 

Arresteringar, pepparspray och hundar

Protesterna mot oljeledningen har pågått sedan 1 april 2016 och det finns tre läger från vilka man organiserar sig: Sacred Stone Camp, Oceti Sakowin Camp och Red Warrior Camp. De cirka tusen personer som finns i lägren förbereder sig nu för den kalla vintern på prärien.

Bygget har hittills förstört heliga platser och skändat begravningsplatser som är viktiga för Sioux och flera andra indiannationer.

Tidigare i somras lämnade Sioux Tribe över ett klagomål till en domstol Colombia. Man hävdade att den amerikanska federala myndigheten, US Army Corps of Engineers (USACE), som beviljat tillståndet till Dakota Access, inte följt gällande regler innan klartecknet till bygget gavs. Den andra september lämnade stammen även in en tilläggsrapport som visade att platsen där ledningen ska dras innehåller viktiga historiska lämningar och gravar.

Siouxnationens syfte var att få platsen fredad och kunna pausa bygget tills vidare undersökningar gjorts.

– Men den tredje september möttes demonstranterna, eller vattenbeskyddarna som de hellre kallar sig, av vaktbolag, bulldozers och hundar. De förstörde hela området och även gravarna, berättar Kristina Gustavsson, aktivist och koordinator för Urbergsgruppen Sverige.

Känd journalist arresterad

Den prisbelönta journalisten Amy Goodman, från Democracy Now filmade hur hundar och pepparspray användes mot människorna. Klippet fick viral effekt - och Goodman en arresteringsorder, där hon anklagades för att varit delaktiga i vilda protester. Åtalet har lagts ned i en första instans.

Sedan augusti 2016 har över 269 personer arresterats till följd av protesterna.

Bygget fortsätter trots regeringens avrådan

Strax efter demonstrationen avslog domstolen i Colombia stammens begäran om att pausa ledningsarbetet vilket lett till ytterliga protester. Något senare meddelade den amerikanska regeringen att man inte skulle låta pipelinen gå under vattnet och bad företaget att frivilligt pausa bygget. Regeringen har också bjudit in alla stammar för konsultation om framtida projekt och för en eventuell lagändring kring fall som detta.

Efter protesterna verkar nu också tillståndsmyndigheten, USACA, ha ändrat sig. I oktober 2016 meddelades att de inte längre godkänner oljeledningen och bad företagen att frivilligt pausa bygget. Men företagets planer med arbetet fortgår och stammen tar nu sin vädjan om byggstopp vidare till högre instanser. Norra Dakotas guvernör Jack Dalrymple har kallat in nationalgardet mot protesterna och spänningarna på plats ökar för varje dag.

Standing Rock Sioux Tribe har även fört fram sitt fall till världssamfundet och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Svenskt engagemang 

Politiker, organisationer, urfolk från andra länder, och stora delar av den nordamerikanska urbefolkningen har engagerat sig i denna Davids kamp mot Goliat.

Den 13 oktober skickade också svenska riksdagsledamöter ett brev till president Obama och de andra inblandade, där de framhöll vikten av marken för urbefolkningen och att hitta andra lösningar.

– Man kränker mänskliga rättigheter och slår tillbaka med våld och oförståelse mot de som protesterar. Den amerikanska urbefolkningens liv hotas av ständiga inskränkningar av markområden. Människor hamnar i kläm och mark är inte alltid utbytbar, säger Carl Schlyter (MP) en av ledamöterna som skrivit under brevet.

Samelandspartiet stöttar kampen och i ett brev uppmanar de företaget DAPL och den amerikanska regeringen att omedelbart avbryta planerna på oljeledningen.

Den samiska artisten Sofia Jannok har själv åkt till Norra Dakota för att stötta Standing Rock Sioux Tribe. I en intervju med sameradion och SVT Sápmi, säger hon:

– Det rör urfolk, alltså rör det oss. Vi känner igen det här, för precis samma sak händer här i Sápmi.

Kampen fortsätter och vattenbeskyddarna  förbereder sig nu för att tillbringa en kall vintern i tält på prärien. 

 

Sara Charlotte Wahlström