Go to main navigation
StLucia_WEBB.jpg

Ett av de länder som medverkar i projektet med att förvarna om torkro via sms är St Lucia. Här är en jordbruksarbetare på ett bananfält på den lilla karibiska ön.

Foto: Desmond Brown/IPS

nyhet

Sms hjälper i kampen mot klimatförändringar

Ett nytt verktyg baserat på en kombination av appar hjälper odlare i 23 länder i Karibien och Centralamerika att planera sin verksamhet i förhållande till torkor. Detta för att stå emot effekterna av klimatförändringarna.

Sheldon Scott från Jamaicas myndighet för jordbruksutveckling på landsbygden säger att de jamaicanska odlare som tagit del av den information som myndigheten skickat ut via sms inte har drabbats lika hårt av torkor. 

– Informationen vägleder jordbrukare och bidrar till bättre användning av vattenresurserna, säger han. 

700 000 rapporter

Under den senaste torrperioden tog fler än 500 lantbrukare emot sms-meddelanden om torkor och 700 000 rapporter skickades ut.

Jeffery Spooner, chef för landets meteorologiska institut, menar att det nya verktyget har förändrat spelreglerna i kampen mot klimatförändringarna. 

– Det är ett mycket viktigt instrument för klimatprognoser, särskilt för jordbruket, fisket och vattensektorn, säger han.

Förluster på en miljard dollar

Den värsta torkan på 30 år slog hårt mot Jamaica 2014. Det beräknas att produktionen inom jordbruket minskade med 30 procent och att förlorade skördar och skogsbränder gav upphov till förluster på en miljard dollar.

Jamaicas jordbrukssektor står för ungefär sju procent av landets bruttonationalprodukt. Omkring en femtedel av landets befolkning arbetar inom jordbruket.

Stöd från USAid

Sedan november 2013 har landets meteorologiska institut använt sig av ett verktyg för klimatprognoser, Climate Predictability Tool, för att kunna förutsäga torkor och få uppgifter om nederbörd och temperaturer vid havsytan. Verktyget har utvecklats av landets meteorologiska institut i samarbete med klimatforskare vid Columbiauniversitetets internationella forskningsinstitut för klimat och samhälle, med stöd från det amerikanska biståndsorganet Usaid.

– Det var det viktigaste verktyget för den ansvariga ministern för vatten, mark, miljö- och klimatfrågor under 2015 års torka, säger Glenroy Brown vid landets meteorologiska institut som utvecklat instrumentet.

Nationella vattenkommissionen i Jamaica har också använt sig av verktyget i samband med beslut som gäller restriktioner för vattenanvändningen. 

En kombination av appar

Climate Predictability Tool kombinerar en rad appar, bland annat Google Earth och geografiska informationssystem som är datorbaserade system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. 

Climate Predictability Tool ger lantbrukare möjlighet att planera sin verksamhet i förhållande till torkorna med hjälp av landsspecifika eller platsspecifika femdagarsprognoser.

Text: Zadie Neufville/IPS