Go to main navigation
Lonelistan.png

LÖNELISTAN

Cheferna som tjänar mest i biståndsbranschen

Tre av de fem bäst betalda cheferna inom bistånds- och utvecklingsbranschen är statligt anställda, det visar OmVärldens årliga granskning. Anneli Rogeman på Vi-skogen och We Effect gör ett stort hopp på listan efter en löneökning på över 20 000. Idea, som fryst ledningens löner, ligger fortfarande i topp tio men har blivit omsprungna av Swedfund, Sida och biståndsministern.

Chefslöner, speciellt inom bistånds- och utvecklingssektorn, tenderar att röra upp starka känslor. Möjligen grundar det sig i en känsla av att ha blivit lurad när avslöjanden om löner publiceras, samtidigt ska man vara medveten att många av chefspositionerna nedan innebär ett stort ansvar och många gånger utsatt position.

Förändringar i listtoppen

I år har listan fått en ny etta i Swedfunds VD Anna Ryott. Swedfund är statens utvecklingsfinansär, ett statligt riskkapitalbolag som gör investeringar på marknader i utveckling. Tillsammans med utrikesdepartementet och Sida är bolaget ett av de största statliga organ som arbetar med bistånd. Anna Ryott har varit VD för bolaget sedan 2013 och har tidigare arbetat både inom biståndsbranschen och i näringslivet. Karin Kronhöffer är strategi- och kommunikationschef på Swedfund och kommenterar Anna Ryotts nya förstaplats så här:

– När Swedfund rekryterar konkurrerar vi med privata riskkapitalbolag, banker och andra finansiellt inriktade företag. Vi måste betala marknadsmässiga löner för att få medarbetare som klarar av att leverera på vårt viktiga uppdrag att minska fattigdomen genom hållbart och effektivt företagande. 

Karin Kronhöffer vill också understryka att Swedfunds löner inte är marknadsledande i branschen. Detta är fastställt i regeringens riktlinjer och bolagets egna policy, utefter vilka Swedfunds lönesättning sker. 

De senaste åren har Idea legat i topp i granskningen, organisationen har tidigare fått kritik från flera håll för chefernas höga löner och överdrivna förmåner. I förra årets artikel lovade Raul Cordenillo, i en intervju med OmVärlden, förändringar framöver. Så har också skett. Förutom att ledningens löner har varit frysta sedan 2015 är också årets ekonomiska redovisning utformad efter de transparenskrav som innefattas i avtalet International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). 

En bubblare på listan

Lönehöjningen bland de som var med i förra årets kartläggning ligger i snitt strax över 2000 kronor. Femton av cheferna har inte fått löneökning alls sedan förra året. Anneli Rogeman från Vi-skogen och We Effect sticker ut i mängden då hennes lön höjts med över 20 000 kronor på ett år. Vi har talat med Tommy Ohlström som är We Effects styrelseordförande och VD för Kooperativa förbundet.

– Konkurrensen är hårdare idag, det gäller att hålla kvar bra chefer och personal inom verksamheten, säger han till OmVärlden och förklarar att detta tillsammans med en ökad omsättning och en ökad utsatthet för personer med ledande poster är några av de aspekter som vägdes in i beslutet. Han menar att det upplägg som de har idag, med Anneli Rogeman som VD för båda organisationerna, ändå håller nere kostnaderna.

De vill inte lämna ut löneuppgifter

För att få tag i siffrorna har vi vänt oss direkt till aktörerna. Tre av dem vi har kontaktat har valt att inte lämna ut uppgifterna. Postkodslotteriets presschef Roger Magneråd kommenterar beslutet med att Postkodslotteriet och deras moderbolag Novamedia är företag med mål att generera ett överskott. Han menar att en jämförelse med biståndsorganisationer därför blir missvisande. Kristdemokraternas internationella center avstår med motiveringen att då posten som generalsekreterare skiftat under året ger lönen från 2015 en missvisande bild av organisationens lönesättning. Även World Maritime University avstod och hänvisade till att de, som internationell organisation inte har några krav på sig att lämna ut den typen av uppgifter. OmVärlden försökte även kontakta Jarl Hjalmarson-stiftelsen men utan resultat då deras VD har varit på resa och inte återkommit till oss med information. 

Att beskriva biståndsbranschen

I OmVärldens kartläggning ingår de tre största statliga aktörerna samt de organisationer som har så kallad ramstatus hos Sida. Ramstatus betyder att organisationerna har ett närmare och mer långsiktigt samarbete med Sida. Även alla biståndsorganisationer knutna till riksdagspartierna är med, med undantag för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas insamlingsstiftelse Hepatica startades 2015 och ansökte då om Sidas stöd till partianknutna organisationer (PAO). På grund av kravet att visa upp två årsredovisningar nekades ansökan och Hepatica är därför inte heller med i OmVärldens jämförelse.

Utöver dessa ingår tjugo av Sveriges största aktörer inom bistånds- och utvecklingsbranschen från civilsamhälle och näringsliv. I urvalet av dessa har OmVärlden tagit verksamhetens ekonomi och storlek i beaktning. Vi har också vägt in hur stort inflytande dessa aktörer har och hur välkända de är bland allmänheten. Inflytande är svårt att mäta, men spelar en stor roll för organisationens trovärdighet och möjlighet att påverka politiska beslut och samla in medel. OmVärlden har gjort ett urval grundat på branschkännedom och kvalificerade bedömningar. 

Hela listan: månadslöner 2015 (brutto) för chefer inom utvecklingsbranschen

1. Anna Ryott, 
VD Swedfund

143 500 kr
2. Yves Leterme,
generalsekreterare Idea
133 581 kr (€14362)

3. Isabella Lövin,
UD, biståndsminister

125 500 kr

4. Charlotte Petri Gornitzka, 
generaldirektör Sida

123 917 kr

5. Anneli Rogeman,
VD We Effect och Vi-skogen

Vi-skogen: 38 500 kr
We Effect: 71 500 kr
Totalt: 110 000 kr

 6. Kebitse Machangana, 
Programchef Idea

108 812 kr (€ 11699)

 7. Adam Boys, 
administrativ chef Idea

103 557 kr (€ 11134)

 8. Bo Netz, 
överdirektör Sida

101 500 kr

 9. Karin Gardes, 
chef för externa relationer, Idea

99 365 kr (€ 10662) 

 10. Håkan Wirtén, 
generalsekreterare WWF

97 000 kr 

11. Ulrica Modéer,
UD, biståndsministerns statssekreterare 

96 400 kr 

12. Elisabeth Dahlin, 
generalsekreterare Rädda Barnen 

95 500 kr

13. Johan L. Kuylenstierna, 
Executive Director, 
Stockholm Enviromental Institute

95 000 kr 

14. Ulrika Årehed Kågström, 
generalsekreterare, Röda korset

92 300 kr

15. Morten Kjaerum, 
director Raul Wallenberg Institute

90 000 kr

16. Véronique Lönnerblad, 
generalsekterare Unicef

84 247 kr
 17. Anna Hägg-Sjöquist,
generalsekreterare Plan Sverige
80 000 kr
 18. Catharina Gehrke,
generalsekreterare SOS barnbyar
77 000 kr
 19. Sonja Daltung,
kanslichef Expertgruppen för biståndsanalys
77 000 kr
 20. Kristina Henschen,
kanslichef Union to union
74 902 kr
 21. Per Giertz,
VD Orgut och SIPU international
73 868 kr
(en lön för båda tjänsterna) 
 22. Jens Orback,
generalsekreterare Palmecentret
 71 555 kr
 23. Robert Hårdh,
chef Civil Rights Defenders
 70 000 kr
 24. Maria Andersson,
generalsekreterare RFSU
 69 250 kr
 25. Erik Lysén,
Svenska kyrkans internationella chef.
För närvarande tjänstledig.
 69 000 kr
 26. Catharina Schmiz,
VD Indevelop
 67 000 kr
 27. Svante Axelsson,
generalsekreterare
Svenska Naturskyddsföreningen
65 687 kr 
 28. Rudolph Cleveringa,
VD Global Water Partnership
65 537 kr (€ 6998)
lön inkl. ersättning för boendekostnad:
83 556 kr (€ 8922) 
 29. Annica Sohlström,
generalsekreterare Forum Syd
 65 000 kr
 30. Jonas Borglin,
VD Näringslivets internationella råd
 65 000 kr
* 31. Anna Lindenfors,
generalsekretare Amnesty international

 62915 kr 

 32. Anna-Karin Johansson,
generalsekreterare Svenska Afghanistankommitén
 63 800 kr
 33. Gunilla Hallonsten,
tillfälligt Svenska kyrkans internationella chef 
 62 000 kr
 34. Lena Ag,
generalsekreterare Kvinna till Kvinna
 60 500 kr
 * 35. Ann Svensén,
generalsekreterare Individuell människohjälp
 63 000 kr 
 36. Katinka Lindblom,
generalsekreterare UNHCR Sverige
 59 728 kr
 37. Johan Pettersson,
generalsekreterare Oxfam Sverige
 59 000 kr
 38. Christine von Sydow,
generalsekreterare Action Aid
 58 500 kr
 39. Tina Nummi-Södergren,
kanslichef My right
 51 610 kr
 40. Catherine Isaksson,
generalsekreterare Centerns internationella stiftelse
 50 500 kr
 41. Mari Mörth,
generalsekreterare Läkare utan gränser
 50 392 kr
 42. Martin Ängeby,
generalsekreterare SILC
 48 000 kr
 43. Bo Forsberg,
generalsekreterare Diakonia
 46 500 kr
 44. Chris Ormalm,
generalsekreterare Green forum
45 000 kr
 45. OmVärldens chefredaktör under 2015 45 000 (heltid, anställd på 75%)
 46. Niclas Lindgren,
director Pingstmissionens utvecklingssamarbete
44 500 kr 
 47. Anders Malmstigen,
generalsekreterare Svenska missionsrådet
43 834 kr 
 48. Joel Nilsson,
generalsekreterare Vänsterpartiets internationella forum
38 000 kr 
 49. Gabi Björsson,
generalsekreterare Afrikagrupperna
33 580 kr

50. Charlotte Bohman,
generalsekreterare Hand in Hand
12 000 kr
Ett så kallat volontärsarvode,
godkänt av generalsekreteraren
och styrelsen
   
Vill inte uppge:  
Anders Åbrandt och
Cecilia Bergendahl,
VD Postkodslotteriet
 
Edvard Agrell,
generalsekreterare
Kristdemokraternas internationella center
 
Rolf Westerström,
VD World Maritime University
 
   
Hade inte möjlighet att återkomma:  
Eva Gustavsson,
Managing director Jarl Hjalmarson siftelsen
 

 

Amanda Dahl

* Korrigerat 2 juni