Go to main navigation
Sao_Paulo_Stock_Exchange.jpg

Foto: Rafael Matsunaga/Wikipedia

nyheter

”Största förändringen av biståndet på årtionden”

Kommersiella investeringar i privata företag och exportkrediter kan i framtiden komma att räknas som bistånd. Ett utkast till nya riktlinjer, som läckt från OECD:s biståndskommitté, har fått organisationer i civilsamhället att slå bakut.

På fredag håller OECD:s biståndskommitté, DAC, ett möte där världens rika givarländer samlas. Mötet kommer bland annat diskutera ett förslag på att ändra definitionen om vad som får redovisas som bistånd.

Möteshandlingarna är hemliga, men ett utkast till förslaget har läckt och fått en rad organisationer i civilsamhället att reagera starkt. Det europeiska nätverket European Network on Debt and Development, Eurodad – där bland annat Oxfam och svenska Diakonia och Forum Syd ingår – har skrivit ett öppet brev där utkastet sågas.

Jesse Griffiths, Eurodad:s ordförande, menar att förslaget, om det skulle bli verklighet, skulle innebära ”den största förändringen av biståndet på decennier”.

– Om förslaget går igenom kommer helt nya delar av ekonomin att kunna räknas som bistånd. Det kommer inkludera möjligheten att låna pengar till privata företag, investera i privata företag och ge exportkreditergarantier till privata investeringar. Det här är nya enorma sektorer som öppnas upp där biståndspengar kan spenderas, säger han. 

Biståndet kan urholkas

Enligt Eurodad riskerar en sådan förändring att urholka biståndet och omdirigera pengarna från fattigdomsbekämpning och hållbarhetsutveckling till kommersiella intressen.

– I värsta fall kommer en hel del pengar som redan används i kommersiella syften i framtiden att kunna räknas som bistånd. Enligt det utkast vi tagit del av kommer till exempel en del av USA exportkrediter att kunna räknas som bistånd. Och totalt är exportkrediter betydligt betydligt större än det totala biståndet. Så potentiellt kan det urholka hela biståndsbudgeten.

Eurodad är inte principiellt emot att involvera den privata sektorn mer i biståndet, men enligt organisationen är det väldigt viktigt att dessa förändringar åtföljs av ett tydligt regelverk som förhindrar att bistånd utnyttjas för givarländernas kommersiella intressen.

Kräver obundet bistånd

Främst kräver man att förändringarna går hand i hand med krav på att biståndet ges obundet. Obundet bistånd betyder att mottagarlandet själva kan bestämma hur pengarna ska användas. När biståndet ges bundet betyder det att givaren har bestämt hur och till vad pengarna ska användas. Ofta ges bundet bistånd med krav på att givarlandets företag ska gynnas.

– Givarländerna har kommit överens om att göra mer bistånd obundet. Men vi vet att 48 procent av alla kontrakt i dag går till företag i givarländerna. Om mer privata kommersiell verksamhet ska kunna räknas in i biståndet måste det åtföljas av skarpa åtaganden för obundet bistånd. Annars är vi mycket oroade för bistånd i ännu större utsträckning kommer att användas för givarländernas egna kommersiella intressen, säger Jesse Grifftiths.

Enligt Eurodad finns det fler risker med ett mer kommersiellt bistånd.

– Dessa instrument är mer anpassade till medelinkomstländer eller rikare utvecklingsländer. Det kan leda till en överflyttning av bistånd från de fattigaste till de rikare. I de mest fattiga och utsatta länderna är det svårt att göra den här typen av investeringar i den privata sektorn.

 

Mikael Färnbo