Go to main navigation
skolflickor-tanzania.jpg

Intresset för att gå i skolan är stort i Tanzania - inte minst bland flickorna.

Foto: Anca Dumitrache / Shutterstock.com

NYHET

Tanzania förbjuder barnäktenskap – 30 år i fängelse

En av fem tonårstjejer i Tanzania har blivit mammor. Nu ska förövarna straffas. Men det räcker inte tycker kvinnoorganisationer som vill att tjejer också får rätt att återvända till skolan. 

Tanzania är ett av de länder i Afrika som har högst andel tonåringar som gifter sig eller föder barn. 21 procent av alla flickor mellan 15 och 19 år har fött barn, visar en studie från 2015/16 från statistikbyrån i Tanzania.

Sex med minderåriga är förbjudet i Tanzania, men fattiga föräldrar har tidigare kunnat gifta bort flickor så unga som 14 år mot pengar. För det har krävts föräldrarnas eller domstolens medgivande.

Men i juni antog parlamentet ett tillägg i lagen som förbjuder barn att ingå äktenskap – oavsett omständigheterna, där straffet kan bli upp mot 30 år i fängelse.

– Flickor som gifts bort tidigt nekas rätten att senare i livet göra självständiga val, säger Eda Sanga, chef för den tanzaniska kvinnorättsgruppen Tanzania Media Women Association,TAMWA, till Thomson Reuters Foundation.

För att lagen ska efterföljas kommer alla rektorer vara skyldiga att skicka in en rapport till utbildningsministeriet över alla elever som gift sig, eller fått barn.

– Det är bra att regeringen straffar män som gör skolflickor gravida, men regeringen måste också låta oss komma tillbaka till skolan, säger Emily Nyoni, som själv blev avstäng från skolan när hon blev gravid.

Barn tvingas kvar i fattigdom

Varje år gifts cirka 15 miljoner barn bort. En bidragande orsak är att tonåringar saknar tillgång till preventivmedel och sexualundervisning. I skolor som satsat på att utbilda unga har tonårsgraviditeter gått ned.

En tonårsgraviditet drabbar flickan på flera plan. Hon kan bli utstött av familjen, eller tvingas sluta i skolan, vilket försvåra möjligheterna för flickan och hennes barn att ta sig ur fattigdom.

Tidiga graviditeter kan också skada flickor som inte är färdigvuxna och ge men för livet, som urinläckage och svåra funktionsnedsättningar. Mödradödlighet och barnadödlighet är också vanligare i denna grupp.

 – Vi vill skapa en bättre miljö för våra skolelever, säger George Masaju, Tanzanias justitieminister i Tanzania.

Ylva Bergman