Go to main navigation
Vesna Pusic, António Guterres, Danilo Türk, Igor Lukšic, Helen Clark, Natalia Gherman, Srgjan Kerim, Irina Bokova

Kandiderar för att ta över efter Ban Ki-moon: Vesna Pusić, António Guterres, Danilo Türk, Igor Lukšić, Helen Clark, Natalia Gherman, Srgjan Kerim, Irina Bokova.

Foto: Wikimedia

NYHET

Tävling utlyst när Ban Ki-moon ska ersättas

De lyckta dörrarnas tid är förbi. I vår ska de som vill bli FN:s generalsekreterare tävla öppet om den prestigefyllda posten. Inför generalförsamlingen ska de hålla tal och presentera sig själva. Förfarandet är ett steg på vägen mot ett bättre FN, menar många.

Fram till idag har FN:s generalsekreterare – världens kanske mest prestigefyllda diplomatjobb – utsetts av generalförsamlingen efter rekommendation av FN:s säkerhetsråd. Nu ändras rekryteringsförfarandet. Under våren ska de kandidater som vill efterträda nuvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, som avgår i slutet av året, ställa sig framför generalförsamlingen och inför de 193 medlemsstaterna berätta vilka de är och vad de står för.

Framträdandena kallas ”informella dialoger”. Flera av kandidaterna kommer också att delta i allmänna debatter där de får möta enskilda och civilsamhälle. Syftet med processen är att göra tillsättningen av FN:s generalsekreterare mer öppen. Svenska aktörer välkomnar förfarandet.   

– Det är en intressant utveckling. Den är ett steg på vägen mot att göra processen mer transparent, säger Sally Longworth, universitetsadjunkt vid Folkrättcentrum vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare för Fonden för mänskliga rättigheter håller med.

– En öppen valrörelse till FN:s generalsekretarar-tjänst är ett välkommet svar på kritiken om bristen på demokratiska och rättssäkra processer, vilka länge präglat FN, säger hon.

Säkerhetsrådet bestämmer

Åtta kandidater tävlar om generalsekretarar-posten. Utan att följa en skriven regel, roterar generalsekretararposten traditionellt mellan olika regioner.  De flesta är ense om att det i år är Östeuropas tur.  Kandidaterna, av vilka flera är utrikesministrar, kommer bland annat från Makedonien, Montenegro och Moldavien.

Men till syvende och sist är det inte generalförsamlingen som avgör. Efter ”tävlingstalen” är det FN:s säkerhetsråd som bestämmer vem som blir presenterad som kandidat för generalförsamlingen. Bedömare säger dock att det med det nya förfarandet finns förhoppningar om att kandidaternas kompetens får större tyngd än tidigare när säkerhetsrådets ska göra sitt val.  

Hopp om en kvinna

Förfarandet hyllas. Öppenheten är bra och att fyra av de åtta kandidaterna är kvinnor, får många att hoppas på en kvinnlig generalsekreterare.

­– Ban Ki-moon har sagt att han vill efterträdas av en kvinna, och även om det också tidigare funnits välmeriterade kandidater, så finns det nu även flera kvinnor som också bedriver kampanjer för posten, säger Jessica Neuwirth, en av grundarna till den internationella organisationen Equality Now som arbetar för kvinnors rättigheter.

Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare i Fonden för mänskliga rättigheter, hoppas att processen kan kopplas till kampanjen för att få in fler kvinnor i FN. Idag är endast två av de 34 ledamöterna i FN:s Folkrättskommission kvinnor, påpekar hon.

– Det är lätt att utnämnanden som styrs av diplomatiska och politiska överväganden saknar jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Förhoppningsvis kan den nya processen vara ett led i att avhjälpa detta. 

Person borde avgöra

Svenska FN-förbundet anser att processen är bra, men vill få bort den regionvisa utnämningen.

– Man skulle ha en process där alla kan komma ifråga, oavsett region, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet. Vi lever inte i andra världskriget. Vi behöver inte tänka regioner. Vi ska tänka personer. Vi ska inte komma i en situation där vi säger ”Vi har världens bästa kandidat, men hon kommer från fel region.”

 

Sophie Heine