Go to main navigation
En mamma och hennes nyfödda barn iMaternal & Child Health Training Institute i Dhaka, Bangladesh.

En kvinna med sitt nyfödda barn på Maternal & Child Health Training Institute i Dhaka, Bangladesh. UNFPA har arbetat sedan 1974 i Bangladesh för reproduktiva och sexuella rättigheter.

Foto: Flickr/UN Photo/Kibae Park. www.unmultimedia.org/photo/

nyhet

Tragiska konsekvenser när hälsobistånd skärs ner

FN:s befolkningsfond UNFPA har spelat en avgörande roll för mödravården och främjandet av reproduktiva rättigheter för miljoner kvinnor över hela världen. I år har FN-organet drabbats av minskade anslag på motsvarande nära 1,2 miljarder kronor. 

Arthur Erken från UNFPA säger att flera viktiga västerländska biståndsgivare har dragit ner på sina bidrag, inte bara till UNFPA utan till utvecklingsinsatser i stort. Några länder har angett att anledningen är kostnader kopplade till mottagning och integrering av flyktingar.

– Vi hoppas att nedgången är tillfällig. För UNFPA som är en relativt liten organisation är det inte lätt att klara minskade anslag. Vi känner att det är vår plikt att informera berörda parter om riskerna och konsekvenserna av minskade anslag, säger Arthur Erken.

Minskad finansiering från traditionellt sett starka givare när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa är resultatet av en omfördelning av utvecklingsmedel för att täcka behov i samband med flyktingkrisen menar Sivananthi Thanenthiran, chef för Arrow, som är ett resurs- och forskningscenter för kvinnor i Asien och Stillahavsområdet.

– Flyktingkrisen har lett till ett ökat tryck på många regeringar i Europa som tagit emot flyktingar. Förhoppningen är att omfördelningen är en kortsiktig korrigering snarare än en långsiktig strategi, säger hon.

Trots framgång skärs biståndet ner 

Enligt rådande trender väntar sig UNFPA fortsatt sjunkande bidrag - minskade anslag på 1,2 miljarder kronor eller mer. När det gäller de nordiska länderna så har Norge, Finland och Danmark minskat sitt stöd sedan 2014, medan Sverige ligger kvar på samma belopp 2014-2015, räknat i svenska kronor, och ökar stödet under 2016.* Däremot har det samlade svenska hälsobiståndet skurits ned (se blocket med relaterat material). De slutgiltiga siffrorna läggs fram i slutet på 2016.

Purnima Mane, som tidigare var ordförande för Pathfinder International som arbetar med reproduktiv hälsa och familjeplanering, säger att trots att det finns så många bevis för att arbete mot mödradödlighet, tillgång till preventivmedel och insatser för att ta itu med bristande jämställdhet är en klok investering så skärs biståndet ner gång på gång när biståndsgivare ställs inför akuta utmaningar på hemmaplan.

– Det budgetunderskott som UNFPA nu står inför kommer att få tragiska konsekvenser globalt, men framför allt i utvecklingsländerna, säger Purnima Mane, som tidigare var UNFPA:s biträdande chef.

Hon varnar för att det kan leda till att länder tappar fart och att det kan äventyra det som redan uppnåtts i form av minskad mödradödlighet, önskade graviditeter, ökad tillgång till preventivmedel, höjd ålder för giftermål och förhindrad spridning av hiv.

– Det skulle vara en tragedi för utvecklingsarbetet i sin helhet, men kan också skapa ett scenario om några år när efterfrågan på utvecklingsbistånd har ökat, säger Purnima Mane.

Allt bottnar i könsdiskriminering

Maria Jose Alcala, chef för sekretariatet för högnivågruppen för FN:s befolkningskonferens, säger att UNFPA och dess samarbetspartners varit drivande i arbetet att rädda kvinnors liv. Hon säger samtidigt att finansiering av arbetet för kvinnors rättigheter alltid varit en utmaning.

– Vi skulle inte ha så hög mödradödlighet i det 21:a århundradet om de investeringar hade blivit verklighet som utlovades för 20 år sedan för att uppnå Kairomålen och säkerställa universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. De här budgetnedskärningarna kommer samtidigt som arbetet med de nya hållbara utvecklingsmålen är inriktat på att slutligen sätta stopp för mödradödligheten. Vi har tydliga bevis för de betydande vinsterna med att investera i kvinnors hälsa och rättigheter både när det gäller kostnadsbesparingar och spridningseffekter inom alla utvecklingsområden, säger hon.

Maria Jose Alcala påpekar att några av världens fattiga länder har, genom sitt arbete för att bekämpa mödradödligheten, har vägen med rätt blandning av politiskt ledarskap och stödinsatser. Men fortfarande dör tonårsflickor. Det är framför allt unga mödrar i fattiga länder som riskerar att dö i samband med graviditet eller förlossning och allt bottnar i könsdiskriminering.

Mer än hälften av världens 7,34 miljarder invånare är kvinnor. Enligt UNFPA saknar 225 miljoner* av världens kvinnor tillgång till tillförlitlig familjeplanering, information och preventivmedel, vilket ökar risken för oönskade graviditeter.

Arthur Erken säger att UNFPA undersöker vad det finns för möjligheter att andra givare skjuter till mer pengar för att FN-organet ska kunna fortsätta med vissa insatser. UNFPA har också vänt sig till nya potentiella givare och till den privata sektorn, stiftelser och internationella finansiella institutioner.

 

Thalif Deen/IPS

*Uppgiften är korrigerad efter publicering