Go to main navigation
trump.jpg

Foto: flickr

NYHET

Trump ny president – så reagerar biståndsbranschen

Rivna klimat- och handelsavtal, en mur mot Mexiko och återkomst för kärnvapen som maktmedel. Så kan världen se ut under Trump – och biståndet kan få stryka på foten rejält.

Det blev en storseger för republikanerna som vann både i representanthuset och får trolig kontroll över kongressen. Rösterna är ännu inte färdigräknade när denna artikel skrivs, men det kan vara den största övervikten för partiet sedan 1920- talet.

Den republikanska dominansen kommer sätta prägel på Agenda 2030 och de globala målen. Den globala uppvärmningen är en viktig vattendelare där republikanerna inte vill gå fram i samma hastighet som demokraterna. I det republikanska partiprogrammet står; ”The environment is too important to be left to radical environmentalists”, samt att man ämnar riva upp Kyotoprotokollet och Paris-avtalet och dra in finansiering för FN:s klimatkonvention, UNFCCC. 

En annan historisk stötesten är synen på kvinnors rättigheter. Under demokratiska presidenter som Bill Clinton och Barack Obama har stora ansträngningar gjorts för att flytta fram positionerna för kvinnor. Även om många republikaner är för en aktiv utvecklingspolitik, har just rättigheter för kvinnor villkorats under tidigare republikanska presidenter som George W Bush, den äldre Bush och Reagan.

Många experter oroar sig över att vi nu ser slutet för multilaterismen, samt att en hårdare linje även är att vänta från andra länder, som svallvågor efter både Brexit och USA-valet, som båda lett in på en mer isolationistisk hållning, i motsats till en global.

Än återstår att se vilka "deals" som rivs upp, i USA - och globalt, och om murar kommer att byggas – eller rivas, inte alla republikaner är för en mur mot Mexiko.

Ylva Bergman

 


 ”Bådar inte gott för internationellt miljöarbete”

Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet:

”Nu börjar en process av analyser för att bättre förstå vilken politik USA kommer att föra under kommande år. Om vi ska gå på den retorik som Trump har använt sig av för att mobilisera en majoritet av väljarna och, vad värre är, det som rent öppet står i Republikanernas partiprogram, så bådar det inte gott för internationellt miljö- och utvecklingssamarbete. Risken är överhängande att USA lämnar, eller i alla fall struntar i att implementera, Parisöverenskommelsen om att begränsa människans klimatpåverkan. När det gäller andra, stora framgångar under 2015, som till exempel hur världens länder ska samarbeta för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, så är det kanske för tidigt att uttala sig om vad som kommer att hända, men Trumps retorik har tydligt pekat på isolationism och minskat engagemang för omvärlden. Detta gäller inte bara miljöfrågor utan även handelsfrågor, en minst lika viktig fråga för global utveckling. Det enda vi kan göra nu är att hoppas på att det inte blir så illa som retoriken gjort gällande från valkampanjen.” 


”En ledare som står för motsatsen till humanism”

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU:

”När världspolitiken behöver ledare som står för humanism och respekt har ett splittrat USA valt en president som står för det motsatta. Det är ett världspolitiskt och feministiskt bakslag som kommer få konsekvenser för kvinnor i USA och i övriga världen. De sexualpolitiska frågorna används redan som slagträ i internationella konflikter och nu kommer vi se en administration i USA som ska bära fram sexistiska, nationalistiska och rasistiska värderingar. USA:s röst på den internationella arenan kommer bli helt annorlunda och det är svårt att förutsäga de faktiska konsekvenserna.

Tidigare har republikanska presidenter stoppat allt biståndsmedel som finansierar organisationer som informerar eller tillhandahåller säkra aborter. Trump har nu valt en vicepresident som konsekvent drivit en kampanj mot aborter så vi kan förvänta oss samma politik. Det kommer att resultera i att miljontals kvinnor inte får tillgång till säkra aborter, men också påverka preventivmedel och sexualupplysning. Det drabbar framför allt kvinnor med svag ekonomi som inte har råd att betala för en säkrare abort.
RFSU och andra organisationer måste nu samarbeta globalt i ett politiskt arbete som grundar sig på humanism och respekt.”


 "Lögner, rasism och kvinnohat är farliga vägar till makt."

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna: 

"Jag är djupt besviken och oroad över resultatet. Lögner, rasism, kvinnohat och konspirationsteorier är farliga vägar till makt. Det är tydligt att den stora ilskan mot det så kallade etablissemanget underskattats. Män som bygger sin makt på aggressiv nationalism och populism styr nu två av världens största kärnvapenmakter. Det är skrämmande. Progressiva rörelser måste komma samman och forma allianser för att långsiktigt bekämpa orättvisor, utanförskap, våld och klimathot. En ung generation förtjänar en positiv och trovärdig vision för en mer jämställd, fredlig och hållbar värld."


"Trumps retorik kan inte och får inte bli till regeringspolitik"

Margaret Huang, generalsekreterare Amnesty International USA:

 "Trump, som nu valts till president, måste offentligt förbinda sig att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för alla, utan diskriminering. Vi har tidigare sett katastrofala följder, som tortyr och interneringsläger, när de som vi väljer att representera oss struntar i USA:s skyldigheter att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Alla som valts idag, från regeringsmakt till kommunfullmäktige - måste ha detta i åtanke.

I upptakten till valet har USA bevittnat oroväckande och ibland illvillig retorik från Trump och andra. Den här retoriken kan inte - och får inte - bli till regeringspolitik. De främlingsfientliga, sexistiska och hatfulla kommentarerna som Trump har fällt har ingen plats i en regering."


"Hans intressen och instinkter är blottlagda"

Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska institutet (UI):

"Det är ingen överdrift att säga att den globala ordning vi försökt bygga med utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter är hotad av Trumps seger. Han har i valkampanjen gått emot handelsavtal, klimatavtal, för att inte tala om vad han har sagt i säkerhetspolitiska frågor, till exempel om kärnvapen. Även om han skulle backa i många frågor är hans instinkter och intressen blottlagda. Det är än värre: i det att den populistiska våg han drivit kan få avläggare i många andra länder, också i Europa. Då kan detta val få än mer djupgående konsekvenser för liberala, ekonomiska och sociala framsteg som många länder och rörelser främjat i världen sen 1989. Den rasism och sexism som hans kampanj byggt på visar på att bristande respekt för mänskliga rättigheter kan bli mycket vanligare. De som står för FN och en öppen global ordning har all anledning att tänka efter hur värdena ska skyddas och hoten bemötas."