Go to main navigation
Kvinna i Indien hämtar rent vatten, massvis av sopor i bakgrunden.

Den 2 oktober ska Indien, som är ett av de länder i världen med högst utsläpp av växthusgaser, skriva på klimatavtalet. Avfall är ett av Indiens största problem, förbränningen av sopor bidrar till utsläppen och mycket av avfallet dumpas i floderna.

Foto: Flickr/Meena Kadri

nyhet

Utsläppsjätte skriver under klimatavtalet

Det ser ljust ut för klimatavtalet. Kontraktet som världens länder enades om i Paris i fjol kan komma att träda i kraft innan årets slut. Ett sextiotal länder har redan ratificerat det och nu har turen kommit till Indien - världens tredje största förorenare. 

Ytterligare 31 stater lämnade förra veckan sitt slutgiltiga godkännande av avtalet, vilket innebär att totalt 60 länder ratificerat det. Fortfarande står dessa länder endast för 48 procent av de globala koldioxidutsläppen, och för att avtalet ska träda i kraft krävs det att länderna gemensamt står för minst 55 procent av de globala utsläppen.

Indiens premiärminister Narendra Modi har meddelat att landet, som efter USA och Kina står för de tredje största utsläppen i världen, också kommer att ratificera avtalet. Indien kommer att skriva under avtalet på Ghandis födelsedag, den 2 oktober.

Fler länder väntas godkänna avtalet

Med stora utsläppsländer som Indien, USA och Kina med på tåget är förhoppningarna goda om att Parisavtalet ska kunna träda i kraft snart. Efter Indien väntas flera länder ratificera avtalet, däribland Australien, Kanada och de 28 EU-medlemmarna.

– I slutet av detta år hoppas jag att vi alla kan se tillbaka med stolthet och veta att vi tog tillfället i akt att skydda vårt gemensamma hem, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i ett möte med FN-delegater.

Kaisa Kosonen, nordisk energiexpert vid Greenpeace, säger att det är inspirerande att se att så många länder ratificerat avtalet så snabbt.

– Det här visar verkligen att tiderna har förändrats. Om man jämför med den process vi hade i Köpenhamn och var vi befinner oss i dag när avtalet ser ut att kunna träda i kraft…det innebär en mycket god start, säger hon till nyhetsbyrån IPS.

Klimatkonferens i Marocko i november

Vid Köpenhamnsmötet 2009 misslyckades världens ledare att enas om konkreta åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Många tror att klimatavtalet kan bli giltigt redan vid årets slut – ett så snabbt godkännande av ett avtal har aldrig tidigare skett.

– Det saknar motstycke, säger Nick Nuttall, talesperson för FN:s klimatkonvention, UNFCCC, om att avtalet ratificerats av så många länder i ett snabbt tempo.

Nick Nuttall understryker att det krävs gemensamma regler för att FN:s medlemsstater ska omsätta avtalet i handling, vilka förhoppningsvis ska slås fast vid FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko i november i år.

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december i fjol när Frankrike stod som värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Avtalet slår fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

 

Tharanga Yakupitiyage (IPS)
Axel Kronholm