Go to main navigation
Boskapsskötare i regionen Somali i Etiopien är på ständig jakt efter bete och vatten till sina djur.

Boskapsskötare i regionen Somali i Etiopien är på ständig jakt efter bete och vatten till sina djur.

Foto: William Lloyd-George/IPS

nyhet

FN varnar för vattenkris

Redan om femton år beräknas det globala vattenunderskottet ligga på runt 40 procent enligt FN. Nu har tio presidenter och premiärministrar lovat att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på den globala vattenkrisen.

Vattenunderskottet är skillnaden mellan efterfrågan på vatten och hur fort det fylls på. Trots förbättringar saknar minst 663 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten. 

FN beräknar att i framtiden kommer omkring 1,8 miljarder människor av den totala befolkningen i världen på 7 miljarder, att leva i länder eller regioner där det råder vattenbrist. Krisen förvärras av klimatförändringar och militära konflikter. Dit hör bland annat Irak, Jemen och Syrien.

Ny panel 

Förra veckan meddelade FN och Världsbanken att de ska tillsätta en högnivåpanel för vattenfrågan. Detta för att mobilisera mer ekonomiska resurser och öka investeringarna för förbättrad tillgång till vatten.

Mauritius och Mexikos presidenter blir båda ordförande för panelen. I panelen ingår även Australiens, Bangladeschs, Jordaniens och Nederländernas premiärministrar samt Ungerns, Sydafrikas, Senegals och Tadzjikistans presidener.

FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson säger att vattenfrågan både är kopplad till hållbar utveckling och klimatåtgärder. Han hänvisar till extrema vädermönster som torka och stora mängder regn som ger översvämningar.

– En kollega som besökt Pakistan efter en stor översvämning kommenterade situationen med: "för mycket vatten och inte en droppe att dricka". 

Målet – rent vatten för alla

Förra året antogs de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara uppfyllda år 2030. Ett av målen slår fast att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030.

– Det är ingen tvekan om att målet om en säker tillgång till vatten till varje människa på jorden inom 15 år kommer att bli en stor utmaning. Vad vi lärde oss i samband med millenniemålen är att vattenfrågan inte kan lösas isolerat på ett framgångsrikt sätt, säger Sanjay Wijesekera, chef för FN:s barnfond Unicefs globala program inom vatten, sanitet och hygien.

Han förklarar att dåliga sanitära förhållanden hotar tillgången på rent vatten, särskilt i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Det beräknas att nära två miljarder människor världen över dricker vatten som kan vara förgiftat av avföring.

Unicef och andra som arbetar för tillgång till rent vatten måste fördubbla sina insatser för att förbättra människors tillgång och användning av toaletter, för att bland annat förhindra att människor tvingas uträtta sina behov i det fria.

– Även torka, översvämningar och andra extrema väderförhållanden påverkar en säker tillgång till vatten, säger Sanjay Wijesekera.

Han påpekar att omkring 160 miljoner barn under fem år bor i områden där risken för torka är mycket hög, medan ungefär en halv miljard barn bor i översvämningsdrabbade områden.

Mänskliga rättigheter före vinstintressen

Enligt Darcey O’Callaghan på organisationen Food and Water Watch måste man se till att priset på vatten för vanliga människor är rimligt, och det kräver att offentliga och inte privata aktörer styr tillgången till vatten.

Hon säger att det är en garanti för misslyckande att låta företag som Veolia och Suez sköta lokala vattensystem och göra vinster. Hon påpekar att Världsbanken och regionala utvecklingsbanker ofta ställt villkor på privatisering av vattendistribution i samband med lån.

– Vinstintressen ska inte få styra när det handlar om att förse människor med rent vatten och sanitet. FN har fastställt riktlinjer. Om vattenavgiften är högre än vad hushållet klarar av att betala innebär det ett brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Darcey O’Callaghan.

 

Thalif Deen/IPS