Go to main navigation
Zambia

Pengar som skulle gynna fattiga bönder hamnade delvis i fel fickor.

Foto: Ylva Bergman

NYHET

Zambia: Misstänkt förskingring av bistånd

Allvarliga korruptionsanklagelser har riktats mot en biståndsinsats i Zambia. Pengar som skulle gå till fattiga bönder kom aldrig fram. Istället antas de ha gynnat chefen för bondekooperationen.

Uppdrag granskning har följt upp anklagalser om korruption som tidigare uppmärksammats i en revision från 2015, och som inkom till svenska och finska ambassaden i Lusaka, Zambia, från en anonym visselblåsare.

Det handlar om bondekooperativet Zambian National Farmers Union, ZNFU, vars uppdrag är att stärka fattiga småbönder, och som Sida har stött sedan 2009 tillsammans med Finland och organisationen We Effect.

Tidigare anställda fick fuska med bokföringen

Visselblåsaren var tidigare anställd på ZNFU och berättar i programmet hur personal ombads utföra vilseledande bokföring för att revisorer inte skulle kunna spåra att pengar gick direkt till chefen Ndambo Ndambo.

I programmet vittnar ytterligare en anonym person om att ledningen vilselett givarna, och plockat ut pengar för eget bruk.

Två av varandra oberoende revisioner har genomförts som visar att korruption förekommit, bland annat ska chefen Ndambo Ndambo fått högre ersättning än vad som godkänts, samt att över en miljon kronor använts för privat bruk.

Programmet visar att några bönder som var målgrupp för projektet har inte nåtts av pengar, och att uppföljning kring detta saknats.

Sida skriver dock på sin hemsida att medlemmarna i ZNFU ökat sin produktion av majs med över 20 procent och att de ökat sina inkomster med i snitt över 50 procent. Antalet kvinnor i beslutande ställning inom organisationen ska också ha ökat.

Styrelsen nekar till anklagelser 

Styrelsen för ZNFU nekade till anklagelser och ingen av de ansvariga ville svara på frågor från Uppdrag granskning. I programmet läser de istället innantill från en timmes långt anförande, de direkta frågor som ställs kallar de för anklagelser som bättre hör hemma i en domstol.

Styrelsen har däremot i kontakter med Sida medgivit en rad fel, enligt Sida och David Wiking

Henrik Cederin, Sveriges ambassadör i Zambia, säger i programmet att Sverige haft en kontinuerlig och strukturerad dialog, men att det kan vara svårt att upptäcka brister, om en organisation valt att agera bedrägligt.

Efter den första revisionen i 2015 fryste Sida pengarna och krävde att verksamheten begränsades till ett minimum.

I den andra revisionen, av KPMG, framkom att sammanlagt 16-17 miljoner svenska kronor har hanterats felaktigt,

Sida har kommenterat ärendet med att givarna i ett första skede har begärt tillbaka ungefär 4 miljoner kronor för utgifter man anser har gynnat en enskild person, och att ytterligare återkrav ska ställas.

Ärendet utreds också av den zambiska ekobrottmyndigheten, DEC.

Inte första gången 

Redan 2013 utreddes ZNFU för korruption på lokal nivå, fem personer visade sig då ha varit inblandade, varav två anhölls för stöld .

Fallet behandlades i domstol 2013 och Sida bedömde att ZNFU vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden.

Nu inväntar Sida en första återbetalning samt ytterligare rapportering, för att avgöra storleken på ytterligare återkrav.

I Uppdrag granskning får biståndsrådet frågan om han inte tycker det är märkligt att förnyade medel inte stoppades efter den tidigare korruptionshärvan.

– Så här i efterhand, när vi får ett nytt korruptionsfall, så absolut. Samtidigt gjorde vi bedömningen att man hade lärt sig av det som hade skett och att man stärkte systemen, säger David Wiking till Uppdrag granskning.

Jordbrukaren Derranoh Chonga säger i programmet att Sida bör följa upp sina projekt mer kontinuerlig genom att besöka jordbrukarna som ingår i ett program och fråga hur de drar nytta av pengarna.

I programmet framförs också misstankar om att biståndspengar används i politiska syften, som ett exempel framförs att t-shirts trycks upp för att gynna ett politiskt parti.

Sida kommenterar med revisorer tittat på den uppgiften och inte funnit något som styrker anklagelsen.

Organisationen We Effect, som bidragit med fem procent av finansieringen av biståndsprogrammet, har kommenterat korruptionsanklagelserna med att de har nolltolerans mot korruption och att utredningarna visar att de blivit utsatta för brott. Sedan betalningarna till ZNFU stoppades hösten 2015 har We Effect riktat om biståndsmedel till andra samarbetsorganisationer i landet som arbetar med att stödja småskaliga zambiska bönder

–Vi ser mycket allvarligt på händelsen, skriver Anna Tibblin, internationell chef på organisationens hemsida.

Nyligen greps ZNFU:s vd Ndambo Ndambo och ordföranden Evelyn Nguleka av polis, misstänkta för ekonomisk brottsliget, men släpptes mot borgen i väntan på åtal.

 

Ylva Bergman