Go to main navigation
Feminism kollage.jpg

lista

5 positiva trender för världens kvinnor

OmVärlden presenterar fem globala trender som gör livet bättre för världens kvinnor – och en trend som går i helt fel riktning.

 1. 90 procent av världens flickor går i skolan

Skola i Chennai, Bangadesh. Bild: Pippa Ranger/DFID

Enligt stiftelsen Gapminder (startad av svensken Hans Rosling) finns inte längre någon stor skillnad mellan tillgången till skolgång för flickor och pojkar i världen. I dag går strax över 90 procent av världens samtliga pojkar och flickor i skola. Flickor går i snitt 7 år och pojkar 8 år. De som stoppas hindras huvudsakligen av fattigdom, inte kulturella tabun. Annat var det 1970 då endast 65 procent av flickorna (och 80 procent av pojkarna) fick en grundskoleutbildning.

2. Kvinnor tar plats i världens parlament

Hon. Mariam Arif Qassim är en av Somalias ledarmöter som sitter i parlamentet. Bild:UNSOM

OmVärlden kunde nyligen förmedla den glada nyheten att Somalia valt in 67 kvinnor i sitt parlament, vilket motsvarar 25 procent av ledamöterna. Den kvinnliga representationen i världens parlament har ökat från 12 procent år 1997 till 23 procent år 2016 enligt Världsbanken. Högst kvinnlig representation har i dag Rwanda med hela 64 procent, medan exempelvis Thailand står kvar på oacceptabla sex procent. Världen (och Sverige) väntar dock fortsatt på fler kvinnor i toppositioner, år 2016 fanns endast nio kvinnliga regeringschefer enligt UNWomen.

3. Färre kvinnor dör i samband med graviditet

Barnmorskor i Mogadishu, Somalia. Bild: Petterik Wiggers/Oxfam/HIJRA

Mellan 1990 och 2015 minskade mödradödligheten i världen med 44 procent enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Störst framgång sågs i östra och södra Asien samt Nordafrika, där mödradödligheten minskade med mer än två tredjedelar. För ytterligare förbättring är tillgång till säkra abortmöjligheter avgörande. Enligt WHO beror 13 procent av mödradödligheten på osäkra aborter. Negativt i sammanhanget är därför USA:s återinförande av sin så kallade ”global gag-rule”, som stryper amerikanskt bistånd till organisationer som stöder kvinnors aborträttigheter.

4. Fler länder förbjuder barnäktenskap

Nobelpristagaren Malala Yousafzai, en stark röst i kampen mot barnäktenskap. Bild:Simon Davis/DFID

I Malawi i Östafrika gifts hälften av alla flickor bort innan de fyllt 18 år. Men sedan februari 2017 har landet förbjudit barnäktenskap. Liknande förbud har under senare år även införts i Gambia, Zimbabwe och Tanzania. Globalt sett har barnäktenskap minskat. I början av 1980-talet giftes var tredje av värdens flickor bort innan 18 års ålder, i dag är siffran nere på var fjärde enligt Unicef. Mycket arbete återstår. Även om andelen bortgifta flickor minskar globalt, så ökar tyvärr det totala antalet på grund av befolkningsökning i världen.

5. Fler har tillgång till vatten och sanitet

Vattenpaus i fotbollsträning i Narail-distriktet, Bangaldesh. Bild: Ricci Coughlan/DFID

Kanske inte den mest uppenbara av kvinnofrågor. Men faktum är att kvinnor ofta bär huvudansvaret för att försörja världens hem med vatten. År 1990 saknade var fjärde hushåll tillgång till en säker vattenkälla. Markanta framsteg har dock skett och 2015 hade nio av tio hushåll tillgång till säkert vatten. Förbättringen till trots beräknar UNWomen att kvinnor i 25 länder söder om Sahara varje dag spenderar 16 miljoner arbetstimmar bara åt att hämta vatten för dagliga behov. Dessa timmar borde kunna användas till annat. En annan viktig, och ofta bortglömd aspekt av tillgång till vatten är att kvinnor måste ha tillgång till vatten och toaletter för att kunna hantera menskydd och slippa gå med fuktiga och smutsiga tygbindor som samlar bakterier och kan leda till infektioner.

Ett bakslag: Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden står still

Najwa Krishk Mortada i Libanon har kommit in på arbetsmarknaden med sin spannmålsrensare. Bild: UN Women/Joe Saad

Även om både Google och Apple tog sig i kragen under 2016 och lanserade kvinnliga emojis i arbetssituationer (i kontrast till det tidigare utbudet av prinsessor och änglar), så ser utvecklingen av kvinnors deltagande på världens arbetsmarknader blek ut. Mellan år 1990 och 2014 minskade andelen kvinnor med avlönat arbete från 52 procent till 50 procent enligt Världsbanken.

Lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt och kommer enligt prognoser från ILO stängas först om 70 år. I dag tjänar kvinnor i snitt 77 procent av mäns lön globalt sett. Samtidigt utför de större delen av det obetalda arbetet i hemmen, både i rika och fattiga länder. Lägre löner leder också till att kvinnor får ut lägre pension. Förhoppningsvis kan utvecklingen vändas till år 2030, vilket krävs för att uppnå FN:s utvecklingsmål nummer 5: ”Uppnå jämställdhet mellan könen och kvinnors och flickors egenmakt”.

Daniel Fjellborg