Go to main navigation

NYHET

6 goda nyheter från Afghanistan

Konflikt, flyktingar, narkotikahandel, korruption och förtryck präglar nyhetsrapporteringen från Afghanistan. Men OmVärlden inleder det nya året med sex goda nyheter från landet.

1. Fler barn i skolan

Skolflickor i SamanganSchool. Foto: USAid/Wikimedia commons.

Det afghanska skolsystemet drabbades hårt av konflikterna och talibanstyret i landet. När talibanerna hade makten förbjöds flickor att gå i skolan och pojkarna erbjöds bara religionsundervisning.

Sedan talibanväldet föll 2001 har skolväsendet börjat byggas upp på nytt. Lärare har utbildats, skolbyggnader har byggts och renoverats, och läroböcker och skolmaterial har uppdaterats. Idag går mer än nio miljoner barn och ungdomar i skolan, varav ungefär 40 procent är flickor. 


2. Kvinnors deltagande ökar

Hillary Clinton besökte afghanska politiker. Foto: US gov/Wikimedia commons

Innan Sovjetunionens ockupation av landet, 1979-89, och talibanstyret, 1996-2001, var kvinnor i Afghanistan i hög grad delaktiga i samhället. De satt på hälften av posterna i regeringen och 70 procent av lärarna samt 40 procent av läkarna i Kabul var kvinnor. Sedan dess har kvinnors rättigheter utplånats, främst under talibanernas tid, och de förpassades till ett liv i hemmet, samtidigt som de förbjöds att gå i skolan, cykla, gå klädda i färgade kläder och skratta högt.

Trots att det fortfarande är lång väg kvar till ett jämställt samhälle, så har kvinnor börjat synas ute i samhällslivet igen. Kvinnor återfinns igen i parlamentet, på ministerposter, i poliskåren, i militären, bland landets egenföretagare, inom sjukvården och ute på jordbruksfälten.


3. Fler mammor och barn överlever

EU:s vaccinationsprogram i Afghanistan. Foto: Flickr/EC/ECHO/Pierre Prakash

Trots fortsatta oroligheter i landet anordnar organisationer, som WHO och UNICEF, nationella vaccinationsdagar för att skydda barn från sjukdomar som mässlingen och polio. Nästan dubbelt så många barn vaccinerades 2013 jämfört med 2003, och i april 2011 vaccinerades totalt 10 miljoner barn.

Mellan 2003 och 2015 minskade antalet dödsfall bland barn under fem år med nästan 30 procent. Förbättringar i mödravården har gjort att även mödradödligheten har sjunkit, och antalet sjuksköterskor, barnmorskor, allmänläkare och volontärer inom sjukvården har ökat markant de senaste åren.


 

4. Jordbrukssamarbete ger inkomster och varierad mat på bordet

Bild från USAid-stött projekt på landsbygden i Afghanistan. Foto: USAid/Wikimedia commons.

Afghanistans landsbygd har drabbats väldigt hårt av krigen och landets jordbrukare har fått kämpa för överlevnad. Tre fjärdedelar av landets befolkning bor och försörjer sig på landsbygden, där jordbruk och boskapsskötsel utgör de viktigaste inkomstkällorna.

Nu har flera kvinnogrupper i Shibar-distriktet gått ihop och bildat ett fackförbund för lantbrukare. Samarbetet dem emellan har lett till bättre skördar och värdefullt kunskapsutbyte. Idag odlas mer än bara potatis och vete i regionen – jordbrukarna har lyckats skörda kål, blomkål, bönor, tomater och andra grönsaker i ett annars ofta svältdrabbat område. Som nästa steg ska kvinnorna inrätta fruktodlingar och etablera sina varor på marknaden. 


5. Konsten och poesin blomstrar

Shamsia Hassani is a graffiti artist based in Kabul. Foto: Canada in Afghanistan/Creative Commons License.

Poesi och litteratur har länge haft en central ställning i Afghanistan. Dagstidningar och tidsskrifter avsätter flera sidor åt poesi och landets poeter citeras ofta av invånarna, även de som inte kan läsa. Landets litteraturfestivaler har de senaste åren lockat tusentals besökare.

Konst var länge en viktig del av afghansk kultur, men förbjöds när talibanerna kom till makten. Nu har konsten börjat återta sin plats i det afghanska samhället och många unga konstnärer, både män och kvinnor, använder den för att förmedla sin bild av hemlandet. Några är graffitikonstnärer, andra är målare, skulptörer eller fotografer.


 

6. Sport hjälper landet att nå nya höjder

Afghanistans landslag i cricket har träning. Foto: Devianart/msnsam

Sedan talibanernas fall har intresset för sport - främst cricket, fotboll och rubgy – vuxit kraftigt. Landet har haft stora framgångar inom de olika sporterna. 2013 vann Afghanistan Sydasiens fotbollsmästerskap och det afghanska fotbollsförbundet tilldelades FIFA:s Fairplay Award året därpå. 

2014 besegrade det afghanska landslaget Kenya i cricket och kvalificerade sig därmed till VM 2015. Landet har även haft framgångar i individuella sporter. 2008 vann Afghanistan sin första medalj i sommar-OS när Rohullah Nikpai vann brons i Taekwondo, en bragd som han upprepade under OS 2012.

Afghaner har även tävlat i 100 m löpning, boxning och judo under de olympiska spelen. 

 

Sascha Klasan