Go to main navigation
Barn i Gaza, Ockupation Israel Palestina

Sverige stödjer organisationer i Gaza som arbetar med barns psykosociala hälsa.

Foto: andlun1

NYHET

Stopp för svenska diplomater skadar biståndet till Gaza

I över två år har Israel stoppat svenska diplomater från att besöka Gaza. Det gör det svårare för svenska biståndssatsningar att nå de som är i behov.

Ett par månader efter att Löfvens rödgröna regering erkände Palestina som självständig stat tog det stopp: inga svenska diplomater fick det tillstånd som krävs av israeliska myndigheter för att resa in i Gaza. Den tidigare svenska biståndschefen i Palestina, Johan Schaar, säger i OmVärlden Podd att det är förödande för svenskt bistånd och framför allt för de utsatta palestierna i Gaza.

– Det är oerhört problematiskt! Det är svårt att ansvarsfullt sköta ett bistånd som Israel dessutom officiellt ber om, säger Johan Schaar.

Men enligt Israels ambassadör, Isaac Bachman, så finns det inget generellt inreseförbud. Företrädare för israeliska utrikesdepartementet säger i en intervju med Sveriges radio att svenska diplomater stoppats av andra skäl: att det är för farligt för svenskar att åka dit eller för att det finns en risk att svenska diplomater utnyttjas av Hamas i propagandasyften.

Men det är felaktiga grunder, uppger flera källor. OmVärlden har vid flera tillfällen försökt nå Utrikesdepartementet för att bemöta påståendet om orsaken till de nekade inresetillstånden, men utan att få konkret svar. De hänvisar istället till den generella rekommendationen att svenskar bör undvika Gaza. 

Sverige största givaren

Sverige är en av de största givarna av bistånd i Gaza och ger årligen nästan 70 miljoner i humanitärt stöd till utsatta i Gaza. Men utan personal på plats blir det svårt att följa upp projekten och hålla koll på utvecklingen.

Det gäller både den nödhjälp som är riktad direkt till befolkningen och den långsiktiga återuppbyggnad som Sverige hjälper till med. På sikt påverkar det vilka insatser man kan satsa på och vilka partners man kan välja.

Eftersom att det inte finns något officiellt förbud, så är det ingen som vet hur länge Israel ska fortsätta neka svenska diplomater. Sverige har i kontakter med israeliska motparter krävt att hindren för svenska diplomaters Gazatillräde undanröjs, men utan framgång.

För att kunna se över biståndprojekten i Gaza har generalkonsulatet – som ansvarar för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina – tvingats hitta nya lösningar. Man har testat videosamtal med organisationer på plats i Gaza eller fått be andra givare som får inresetillstånd om hjälp.

I de fall då uppföljningen har gjorts digitalt har man varit tvungen att förutsätta att allt avlyssnas. Det har gjort att man inte har kunnat ha förtroliga samtal eller ta emot känslig information.

Problem med blockaden

Svårigheter i uppföljning är inte unikt för Gaza utan finns även i andra konfliktmiljöer där Sverige försöker bedriva utvecklingsarbete. Det gäller framförallt i Somalia och i delar av den Demokratiska Republiken Kongo, där nyligen en svensk och en amerikansk FN-arbetare och deras kongolesiska tolk mördades och tre kongolesiska chaufförer blev bortförda.

Sida uppskattar att man varje år ger 100 miljoner kronor till humanitärt stöd till Palestina, varav två tredjedelar går till Gaza. Svenskt stöd går bland annat till att hjälpa traumatiserade barn, utveckla sjukvården och stöd till de som förlorade sina hem under den sju veckor långa konflikten med Israel 2014.

Nästan två miljoner människor bor i Gazaremsan, som varit blockerad av Israel sedan juni 2007 då Hamas tog över kontrollen av området. Under det sju veckor långa kriget 2014 lades stora delar av Gaza i ruiner. Återuppbyggnaden pågår fortfarande och har saktats ner ordentligt på grund av Israels blockad.

Björn Widmark

*artikeln har korrigerats i efterhand med citat av Johan Schaar