Go to main navigation
Nigeria-bokoharam.jpg

Flyktinglägret i Rann attackerades av nigerianskt stridsflyg i januari i år. Enligt militären var attacken ett misstag.

Foto: Foto: Läkare utan gränser

Nyhet

Allt fler hotas av svält i våldets Nigeria

Både Boko Harams terror och den nigerianska militärens offensiv har bidragit till en allt allvarligare humanitär katastrof i nordöstra Nigeria. Nu saknar mer än fem miljoner människor tillräckligt med mat.

– Det är inte bara på grund av Boko Haram. Det handlar också om hur regeringarna och militären i regionen utkämpar detta krig. När de stoppar mat och förnödenheter för att det inte ska komma i händerna på Boko Haram innebär det att de även stoppar biståndet som är en livlina för den civila befolkningen, säger Sultana Begum från hjälporganisationen Oxfam.

– I vissa städer har alla barn under fem år dött av svält, säger Toby Lanzer, FN:s regionala koordinator för Sahel-området.

Våldsamheterna i nordöstra Nigeria har spillt över till grannländerna Kamerun, Niger och Tchad. Sultana Begum från Oxfam påpekar hur viktigt det är att andra länder också bidrar till att Nigeria kan utöka de humanitära insatserna för att hjälpa människor som har drabbats av konflikten.

Lokala miliser inblandade

Den nigerianska militären har även ett utbrett samarbete med lokala miliser i kriget mot Boko Haram, enligt en rapport från International Crisis Group. Det är en riskabel strategi då vissa grupper har begått krigsbrott och blivit involverade i krigsekonomin. På längre sikt kan de orsaka stora skador för lokalsamhällena, varnar International Crisis Group.

Militären har på senare tid återtagit flera områden i nordöstra Nigeria, vilket skapat nya flyktingströmmar.

– Så snart som möjligt måste militären lämna över ansvaret för läger till civila myndigheter och hjälporganisationer, säger Sultana Begum.

Omkring 80 procent av de som har drivits på flykt bor hos släktingar, avlägsna bekanta eller familjer som de inte känner sedan tidigare. Vissa samhällen har visat enorm generositet, trots att de har väldigt lite själva. En del familjer har öppnat sitt hem för fem-sex familjer under flera års tid, berättar Sultana Begum.

– Dessa samhällen lever nu under mycket svåra förhållanden. Dessutom innebär den ekonomiska krisen i landet att priserna på mat är höga. Dessa samhällen behöver hjälp, säger Sultana Begum.

Boko Haram lockar med pengar

Hon konstaterar att det är viktigt att inse att människor som lever på marginalen kan börja se grupper som Boko Haram som ett alternativ.

– Forskning visar att det finns ekonomiska förklaringar till att ungdomar och särskilt unga män väljer att gå med i Boko Haram. De erbjuds pengar, motorcyklar och möjlighet att bilda familj. Det öppnar upp möjligheter som de inte haft annars. Vi hör allt mer sällan om att människor ansluter sig till Boko Haram av ideologiska skäl och allt mer om ekonomiska motiv, säger hon.

I vissa fall har militärens åtgärder inneburit att befolkningen förlorat denna lilla inkomst de haft. I regionen Diffa i Niger har den viktiga handeln med rökt fisk och pepparproduktionen ödelagts av militäroffensiven. En del odlare ägnar sig åt olaglig handel med bränsle och gödningsmedel för att de inte kan få tag på detta på något annat sätt.

FN har gått ut med varningar om att människor i nordöstra Nigeria, Jemen, Somalia och Sydsudan riskerar att dö av svält. I nordöstra Nigeria saknar fler än fem miljoner människor tillräckligt med mat, enligt FN.

Motsvarande sex miljarder kronor i katastrofhjälp har utlovats till människor som hotas av svält i länderna kring Tchadsjön, som drabbats hårt av extremistgruppen Boko Harams härjningar. Löftet gavs vid en givarkonferens i Oslo i fredags men motsvarar inte ens hälften av de motsvarande drygt 13,5 miljarder kronor som har efterfrågats.

Lyndal Rowlands/IPS