Go to main navigation
Amnesty- EUs avtal med Turkiet en katastrof.jpg

Salam Aldeen, från volontärgruppen Team Humanity, hjälper flyktingar iland på den grekiska ön Lesbos. Amnesty kritiserar nu förhållandena i lägren på ön. 

Foto: Jodi Hilton/IRIN

nyhet

Amnesty: EU:s avtal med Turkiet en katastrof

Amnesty tycker att flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet fått katastrofala följder. Avtalet har lett till att människor fastnat i ovärdiga och farliga läger på de grekiska öarna i väntan på att återsändas till Turkiet, skriver organisationen i en ny rapport. 

I rapporten ”A blueprint for despair” ställer sig Amnesty International starkt kritisk till EU:s hantering av flyktingar i enlighet med unionens avtal med Turkiet.

– EU-Turkiet överenskommelsen är en katastrof för de människor som drabbas. De tvingas in i limbosituationer som ingen ser något slut på. Överenskommelsen är ovärdigt EU som i ord månar respekten för mänskliga rättigheter och den internationella flyktingrätten, säger Madelaine Seidlitz, ansvarig för arbetet med flyktingar och migranter i svenska sektionen av Amnesty International.

Varnar för att kopiera avtalet

Amnesty menar att vissa ledare inom EU försöker skönmåla avtalet med Turkiet för att göra det möjligt för unionen att upprätta liknande flyktingavtal med andra länder, såsom Libyen, Sudan och Niger. Något som, enligt Amnesty, inte är tillåtet då EU:s internationella förpliktelser förbjuder att flyktingar återsänds till länder som saknar fungerande mottagningssystem och rättssäkra processer för att söka asyl.

I rapporten beskrivs situationen i flyktinglägren på de grekiska öarna som ovärdiga och osäkra. Särskilt utsatta är kvinnor som löper stor risk att utsättas för verbala och sexuella trakasserier och våld.

Daniel Fjellborg