Go to main navigation
flyktingbatar.jpg

Var 113:e människa i världen är idag på flykt.

Foto: IsraAID

NYHET

Antalet flyktingar i världen ökar – slår nya rekord

Var tredje sekund tvingades en människa att fly från sitt hem under 2016. Aldrig förr har så många människor varit på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. 

I slutet av förra året var 65,6 miljoner människor på flykt, vilket var 300 000 fler än i slutet av 2015. Det visar en ny rapport av FN:s flyktingorgan UNHCR. 

Sammanlagt tvingades 10,3 miljoner människor på flykt under 2016, vilket innebär att en person tvingades lämna sitt hem var tredje sekund.

Rekordsiffran innefattar både de människor som tvingats fly från sina hemländer, eller inom sitt hemland samt asylsökande. Antalet människor med officiell flyktingstatus enligt UNHCR har heller aldrig varit större: 22,5 miljoner. De allra flesta har flytt från Syrien, men under juli 2016 så avbröts fredsförhandlingarna i Sydsudan vilket tvingade ytterligare 740 000 människor på flykt. 

84 procent av de som tilldelats flyktingstatus befinner sig i låg- eller medelinkomstländer. Runt en fjärdedel befinner sig i de minst utvecklade länderna, främst i Centralafrika. Enligt UNHCR är det ett tecken på bristen på internationellt samförstånd när det kommer till vem som bär ansvar för flyktingar. Det är även en följd av att konflikterna ligger i regioner med många fattiga länder. 

– Det är inte flyktingar som är problemet, utan grundproblemet är kriget som pågår i länderna. Man måste arbeta med och i dessa länder för att förbättra situationen, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Sverige.

Hälften är barn

40,3 miljoner människor är på flykt inom sitt eget land, vilket är en marginell minskning sedan förra året. Internflyktingar står för totalt två tredjedelar av alla flyktingar globalt. Antalet asylsökande var 2,8 miljoner i slutet av 2016. 

Tillsammans utgör alla flyktingar en folkmängd lika stor som Storbritanniens befolkning, varav hälften är barn. En av 113 människor i världen i dag har tvingats fly från sitt hem.

– Men det finns också en växande solidarisk rörelse som inte riktigt syns i rapporten, men som är viktig att lyfta, säger Caroline Bach. 

Under 2016 invandrade 163 005 personer till Sverige, en ökning med 60 000 sedan 2012. Ökningen beror i huvudsak att flyktingar från Syrien söker skydd här. Rapporten visar att Sverige är på femte plats av de länder i världen som har flest flyktingar per 1000 invånare.

Björn Widmark