Go to main navigation
rfsumarsch.jpg

Stor uppslutning redan under 2015 års Barnvagnsmarsch.

Foto: RFSU

50 orter demonstrerar – nu vill RFSU ta Barnvagnsmarschen till USA

På lördag den 11 mars demonstrerar man på 50 orter runtom i Sverige för att stoppa mödradödligheten i världen. Nu hoppas initiativtagaren RFSU att den så kallade Barnvagnsmarschen ska spridas internationellt. 

Frågor om mödrahälsa och rätten att bestämma över sin kropp har länge engagerat människor, men de senaste månaderna har RFSU märkt av hur engagemanget nått helt nya nivåer.

– Vi har sett en ovanligt stor tillströmning av nya medlemmar, säger Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU.

Det kallas ibland för en "Trump-effekt", men Maria Andersson tror inte att det enbart handlar om en motreaktion på den amerikanske presidentens angrepp på aborträtt och sexualupplysning. 

– Nyligen såg vi hur man i Ryssland fortsätter att tillåta våld inom äktenskapet och i Polen har man försökt att försämra en redan väldigt sträng abortlag. Så jag tror att det handlar om en ny medvetenhet om att man faktiskt behöver bevaka de här rättighetsfrågorna hårdare nu än tidigare och att de inte kan tas för givet, säger hon.

I år blir åttonde året som RFSU:s så kallade "Barnvagnsmarsch" ordnas i Sverige. Varje år har marschen växt med mellan fem till tio nya orter, och i år ordnas den alltså på 50 platser.

– Det är fler ställen än vi har lokalföreningar, så här finns även flera privata initiativ, säger Maria Andersson.

Sprida internationellt

I inbjudan till marscherna skriver RFSU att "vi som går Barnvagnsmarschen vill att Sveriges regering ska ta ledarskap för att minska mödradödligheten i världen." Därmed inte sagt att Sverige inte är engagerat i de här frågorna – nyligen beslutade Sverige ihop med flera andra regeringar att skjuta till 200 miljoner kronor för att fylla gapet som uppstår när Trump-administrationen fryser biståndet till familjeplanering i fattiga länder.

– Nu är det viktiga att man fortsätter lyfta de här frågorna. Vi får förvänta oss att det här kommer att pågå i minst fyra år framöver, så då är det viktigt att analysera vad den här nya amerikanska politiken får för konsekvenser, och se till att man kan hålla i det här initiativet, säger Maria Andersson.

RFSU hoppas nu att Barnvagnsmarschen kan sprida sig också utanför Sverige. Maria Andersson säger att man försöker inspirera organisationer som International Planned Parenthood Federation och Women's March att ta konceptet vidare.

– Vi får se vad som händer. Det vore ju fantastiskt roligt med en Barnvagnsmarsch i Washington.

Axel Kronholm