Go to main navigation
betina.jpg

Betina Mubinge kommer fortsätta kämpa – och den dagen hon vinner mot patriarkatet och korruptionen kommer hon inte längre att vara ett offer.

Foto: Sharon Chipunza

NYHET

Betina Mubinge blev änka – då kom männen och tog hennes mark

När hennes man dog började kampen för att hindra andra män från att stjäla jordbruksmarken. Här berättar Betina Mubinge med egna ord om sitt sökande efter upprättelse.

”När min man dog öppnades en avgrund av möjligheter för de gamar, som kallade sig politiker, att flockas kring mig och min familj. När jag hade fullt upp med att vårda min döende make mutade några personer olika myndigheter för att få dokument som visade att de var ägare till vår mark. När jag återvände till vår farm, efter att ha begravt min make, möttes jag av ett antal unga män som sa att de skulle utforska mineralfyndigheter på min jordlott nr 16. Jag försökte få dem att gå – men utan framgång. Eftersom jag är änka närmade jag mig de lokala beslutsfattarna för stöd att få bort de som förstörde mitt jordbruk. Men de flesta beslutsfattare är män, och de gav mig inget stöd. Som kvinna i vår kultur har jag inte rätt att utmana de män som kommit för att ta över min mark.

Men jag var en annorlunda kvinna. Jag blev medveten om min rätt till min mark genom ”Rural Women´s Assembly”, ett nätverk där kvinnor möts för att diskutera olika utmaningar, framgångar och hitta lösningar. Kvinnorna i nätverket backade upp mig och stödde mig ekonomiskt så att jag kunde gå till lokala myndigheter och anmäla överträdelser. Men de instanser som ansvarade för mark och gruvor gav mig inte rätt. Det beror på att de också är män som är vana att dominerar kvinnor.

De sista fem åren har gruvarbetarna bråkat med mig. Tack vare ”Women and Land in Zimbabwe”, har jag kunnat försvarat min lagliga rätt till min mark och idogt uppvakta olika myndigheter. Ett otal gånger har jag varit i domstolen och jag är beslutsam att göra vad som än krävs för att få tillbaka min mark. Jag är beredd att dö för mina barns arv, mitt eget arv och för att kunna försörja mig.

Jag vet att rättssektorn genomsyras av korruption. Men jag vet också att de få individer, som drivs av etiska principer och vill skipa rättvisa, och som förstår hur lagen ska utövas, kommer att stödja mig tills den dag jag vinner och inte längre är ett offer.

Nätverket ”The Rural Women´s Assembly” har varit mitt stora stöd. Varje gång jag har känt mig hjälplös har kvinnorna stöttat mig och påmint mig om min lagliga rätt, som skyddar mig från det patriarkala förtryck som omger mig. Till mina systrar säger jag: Patriarkatet är vår fiende nummer ett. Det har försatt oss i ett ekonomiskt vakuum. Men jag kommer kämpa emot med hela mitt hjärta och all min styrka. En dag kommer kvinnor att vinna. Låt oss kämpa tillsammans– om vi inte gör det kommer vi, våra barn och framtida generationer att fortsätta vara traumatiserade av patriarkatet. Gå till era lokala myndigheter, till domstolarna, till de politiska partierna.” 

Översättning Ylva Bergman