Go to main navigation
skräpmat

Det blir allt billigare att köpa processade livsmedel i mataffären medan kostnaden stiger för färska matvaror. 

Foto: CC National Cancer Institute

NYHET

Billig skräpmat gör världen fet

Överflöd och bristvara. Övervikt och undernäring. För första gången på 15 år har hungern i världen ökat. Samtidigt fortsätter allt fler bli överviktiga. Hur hänger det här ihop?

Förra året gick 815 miljoner människor hungriga, en ökning från 2015 års 777 miljoner. Det är första gången på 15 år som antalet hungriga människor världen över stiger.

Framförallt beror det på de konflikter som pågår just nu. Maten är som dyrast i konfliktdrabbade områden, säger Lauren Landis, direktör för näringsenheten på FN:s livsmedelsprogram.

Men det finns också ett stort antal människor, 2 miljarder, som är drabbade av ”dold hunger” (hidden hunger), fortsätter Lauren Landis.

Dold hunger innebär att man inte får i sig nödvändiga vitaminer och mineraler men symptomer syns inte så tydligt. Människor blir extra känsliga känsliga för infektioner, deras fysiska och mentala utveckling hämmas, deras arbetsproduktivitet minskar och de kan drabbas av en för tidig död.

Skräpmaten tar över

Samtidigt som fler går hungriga blir också fetma en vanligare sjukdomsbild runt om i världen, ökningen är som störst i länder i Afrika och Asien.

 Vi har sett en dramatisk förändring vad gäller kvaliteten och mängden av vad människor äter de senaste decennierna. Nästan hela världens befolkning har numera tillgång till ohälsosamma bearbetade livsmedel, säger Lauren Landis.

Det blir allt dyrare att köpa färska matvaror medan kostnaden för processade livsmedel blir lägre. Den som inte har råd har därmed fått det svårare att köpa näringsrik mat.

Dieter som har en högre andel mättade fetter, innehåller mer salt och socker men mindre vitaminer och mineraler blir därför vanligare samtidigt som vi också blir mer stillasittande, menar Lauren Landis.

Undernäring och övervikt: dubbla bördor

Undernäring och övervikt behandlas ofta som två åtskilda problem men i verkligheten så har de båda samma underliggande orsaker: fattigdom och dålig kost, säger Lauren Landis.

Att prata om båda typerna av näringsbrist kallas ofta för ”näringsfrågans dubbla börda” och många länder och samhällen är drabbade av både hunger och fetma.

Tillgång till globala marknader och ekonomiskt tillväxt leder till att matsystem och matvanor förändras, detta har skett så snabbt att undernäring och övervikt samexisterar i många länder, förklarar Lauren Landis.

Den dubbla bördan finns i länder som bland annat FN:s livsmedelsprogram arbetar i och de har börjat fokusera mer på att förbättra tillgången till hälsosam mat.

I Etiopien har vi till exempel precis börjat med en slags matkupong som kan bytas ut mot färska matvaror så att framförallt kvinnor och barn kan garanteras en mer varierad och näringsrik kost, säger Lauren Landis. Och i Libanon finns barn som riskerar att drabbas av både fetma och undernäring, där har vi designat ett ”school snack programme” som ska möta behoven hos båda grupperna.

Karla Wehbi deltog under sommaren i ett nutritionsläger och är även med i det så kallade "school snack programme" i Libanon.

På FN:s livsmedelsprogram i Libanon har de även haft ”nutrition summer camps” under sommaren. Tolvåriga Karla Wehbi var en av deltagarna: ”Min pappa älskar snabbmat”, förklarade hon efter att lägret var avslutat. ”Men jag har berättat för honom att hälsosam hemlagad mat är bättre. Han äter fortfarande lite chips men nu äter vi alla lite bättre hemma”.

Louise Gårdemyr