Go to main navigation
blodsdiamanter.jpg

Foto: Oregonians Against Trafficking Humans OATH/Flickr

nyhet

Blodsdiamanterna försvann – barnarbetet består

Samtidigt som världens handel med konfliktdiamanter i princip upphört fortgår brott mot mänskliga rättigheter i småskalig diamantutvinning i delar av Afrika. SwedWatch och Afrikagrupperna efterlyser ökat ansvarstagande från diamanthandlare. 

År 2003 skrevs Kimberleyprocessen under i Sydafrika – genom spårande och certifiering skulle världens diamanthandlande länder stoppa flödet av så kallade ”blodsdiamanter”. Juveler som finansierade krigsherrar i inbördeskrig skulle stoppas från den internationella marknaden.

14 år senare har handeln med blodsdiamanter i princip upphört, endast 0,1 procent av världens nyproduktion klassas i dag som konfliktstödjande. Om detta beror på att certifieringen varit omåttligt lyckad eller på att de diamantfinansierade inbördeskrigen upphörde strax innan Kimberleyprocessen togs i bruk är svårt att säga (inbördeskriget i Sierra Leone upphörde exempelvis år 2002).

Mänskliga rättigheter är inte del av Kimberleyprocessen

De småskaliga dagbrottsgruvorna, där arbetare med hjälp av hackor och såll utvinner diamanter, finns dock kvar. Även om pengarna inte längre går till organiserade rebellgrupper. I en ny rapport pekar organisationerna SwedWatch och Afrikagrupperna ut hur barnarbete och sexuellt utnyttjande av kvinnor är vanligt förekommande i samband med diamantutvinningen i Demokratiska Republiken Kongo.

– Kimberleyprocessen är förlegad eftersom den tar inte upp andra brott mot mänskliga rättigheter, säger Therese Sjöström från SwedWatch.

För att förbättra situationen för de människor som arbetar med utvinningen av diamanter föreslår rapporten att OECD:s riktlinjer för etisk mineralutvinning ska inkorporeras i Kimberleyprocessen. Det skulle innebära att produktionen av en certifierad diamant även tog hänsyn till mänskliga rättigheter.

Köpa eller inte köpa?

I dag är det alltså svårt att veta om den diamant du köper i affären har människorättsbrott på sitt samvete. Hur bör man då agera som konsument? Therese Sjöström vill inte helt avråda från att köpa diamanter. Den krassa sanningen är att många människor i den småskaliga diamantindustrin är beroende inkomsterna, även om deras arbetsförhållanden ofta är dåliga.

– Som konsument kan man börja med att ställa frågor om det här i butiken och skapa tryck för förändring. Jag skulle också rekommendera att köpa begagnat, säger hon.

Kitimbwa Sabuni, från Afrosvenskarnas Riksförbund, efterlyser också starkare politiska agerande från stater för att förbättra situationen i Demokratiska Republiken Kongo.

– Det är problematiskt om vi helt lämnar afrikaners liv till konsumenten, säger han.

Daniel Fjellborg