Go to main navigation
1599px-Niger's_special_forces_prepare_to_fight_Boko_Haram_in_Diffa,_March_26,_2015.jpg

Nigers specialstyrka förbereder strid mot Boko Haram i Diffa, 26 mars, 2015

Foto: Wikimedia Commons

NYHET

Tre orsaker till att människor söker sig till extremistiska grupper i Afrika

Arga, fattiga och arbetslösa ungdomar från olika delar av den afrikanska kontinenten ansluter sig till våldsamma extremistiska grupper. Men vad är det som får dem att söka sig dit? En ny rapport från UNDP varnar nu för att våldet kan sprida sig.

Antalet offer för terrorattacker utförda av extremistgrupper har ökat kraftigt de senaste två decennierna. Mellan 2011 och 2016 dödades 33,300 människor i terrorattacker över hela Afrika. I Europa dödades 1,600 människor av extremister under samma period.

Under 2015 dödades fler människor i våldsdåd med extremistiska förtecken än vad som någonsin tidigare uppmätts enligt Global Terrorism Index. Utöver allt mänskligt lidande så bedöms den globala ekonomiska kostnaden för attackerna uppgå till 89.6 miljarder dollar bara under det året.

En ny rapport från UNDP som fokuserar på våldsam extremism i Afrika visar att om inte orsakerna begränsas så kommer våldet inte bara spridas utan även hämma utvecklingen i Afrika på lång sikt. Men vilka är egentligen de största orsakerna till att unga människor söker sig till de extrema miljöerna i Afrika?

1. Du är ung och arg

UNDP:s studie visar att över hälften av de som ansluter till extremistgrupper är mellan 17 och 26 år gamla. De som har anslutit säger att deras tre största behov vid den tidpunkten då de ansluter är jobb, säkerhet och utbildning och var tredje rekryt uppger att det var just arbetslösheten som var svårast att hantera då de anslöt. Men att ha en framtidsvision gör skillnad! Studien visar att en person som studerar eller arbetar har 27 procent mindre risk att ansluta till en extremistgrupp jämfört med den som är arbetslös.

2. Du är långt ifrån makteliten

Terrorn har lätt att få fäste i de stora, underutvecklade områdena utanför storstäderna. De våldsamma grupperna utnyttjar staternas dåliga kontroll över de avlägsna gränsområdena, där tillgången på utbildning, sjukvård och sanitet ofta är låg. De områden där extremismen fått fäste har i flera generationer lidit av fattigdom och i flera av fallen legat utanför omvärldens radar, vilket har gjort att rekryteringen kunnat pågå ostörd och över lång tid. Än så länge nås inte den stora rekryteringsgruppen via internet, utan den sker på lokal och personlig nivå. Det väntas att förändras i takt med att tillgången på internet ökar.

3. Du kan inte lita på att få någon hjälp

Mer än hälften av befolkningen i Afrika lever under fattigdomsgränsen och förtroendet mot sitt lands regering är ofta låg. 4 av 5 av de som anslutit till extremistiska grupper anser att deras regering bara bryr sig om några få av sina medborgare. Lika många uppger att deras regering inte kan hjälpa dem ifall det skulle hända något som skulle kräva säkerhet eller trygghet. En majoritet av de som ansluter säger att ett politiskt val i landet inte skulle göra någon skillnad, och det är just den uppgivenheten som gör det lättare att söka sig till andra alternativ som lovar förändring.

Om man jämför med andra regioner i världen finns det en stor brist på forskning om orsakerna och konsekvenserna av den våldsbejakande extremismen i Afrika. UNDP:s rapport visar att bakom allt våld döljer sig generationer av fattigdom, politiskt utanförskap och brist på framtidstro. Här lyfter UNDP biståndets viktiga roll när det kommer till att skapa långsiktig stabilitet i de regioner som är mest utsatta.

Björn Widmark