Go to main navigation
Det här är Donald Trumps global gag rule

Donald Trump är den femte presidenten som inför "global gag rule".

Foto: Gage Skidmore

Det här är Trumps global gag rule

Att Trump stoppar bistånd till organisationer som arbetar med abortfrågan– så kallad global gag rule – följer en republikansk tradition. Men den här gången blir konsekvenserna betydligt större än tidigare. OmVärlden har tittat närmare på hur hårt beslutet slår mot världens kvinnor.

Donald Trump återinförde som väntat Mexico City-policyn – begränsningen av USA:s stöd till organisationer som arbetar med abortfrågan – som flera andra republikanska presidenter gjort innan honom.

Men denna gång kommer konsekvenserna bli större än någonsin. Det är också betydligt mer komplicerat hur förbudet slår. OmVärlden reder ut begreppen.

Vad är global gag rule?

Policyn – eller global gag rule som den också kallas – stoppar amerikansk finansiering till alla icke-statliga organisationer (NGO) som informerar om abort, hänvisar kvinnor till abortkliniiker, eller arbetar med politisk påverkan för att förändra ett lands syn på aborter. Nu måste organisationerna välja mellan att inte hjälpa kvinnor som är i behov av abort eller förlora finansiellt stöd från USA – och enligt många organisationer från civilsamhället kommer det leda till katastrof.

Men Trumps version av policyn – som är den mest omfattande sedan den först infördes 1984 – får till och med mer moderata republikaner och konservativa börjar tveka om det är rätt väg.

Vad är nytt med Trumps gag rule?

Tidigare har global gag rule endast gällt de pengar som går till organisationer som får amerikanskt stöd för att arbeta med just sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – drygt 600 miljoner dollar. Nu gäller policyn istället hela den amerikanska budgeten för global hälsa – ett stöd på cirka 9 miljarder dollar. USA är det land i världen som har störst budget dedikerad för att främja global hälsa.

Denna gång slår alltså global gag rule bredare – och påverkar även de organisationer som arbetar med HIV, tuberkulos, malaria och barnsjukvård. Arbetar de med abortfrågan på något sätt så ryker pengarna.

Vad betyder det i praktiken? 

Om till exempel en biståndsorganisation lägger 50 procent av sin budget på tjänster kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – inklusive rådgivning och arbete med abortfrågan– men de andra 50 procenten kommer från USA för att ge vaccinationer till barn eller behandling för HIV/Aids, malaria och tuberkulos: då måste organisationen välja mellan att förlora pengarna från USA eller strypa sitt projekt för reproduktiv hälsa och rättigheter. I många länder är ofrivilliga graviditer ett stor problem och en viktig rättighetsfråga.

Jag behöver ett exempel…

Ta organisationen Planned Parenthood Association of Ghana: när Bush återinförde policyn 2001 så ledde det till att de förlorade 600 000 dollar i finansiering och hälften av klinikens personal sades upp. 1 000 frivilliga volontärer fick lämna sina tjänster och under ett år minskade kondom-distributionen med 40 procent.

Det ledde till att antalet kvinnor som kom in för att få hjälp efter en abort ökade med 50 procent, som en direkt konsekvens av global gag rule. Chefen för organisationen vittnade om detta i amerikanska senaten 2007 när Mike Pence satt i rummet – och nu driver han i stort sett samma policy som vicepresident.

Bristande tillgång till preventivmedel, och abortförbud, leder till att många flickor och kvinnor försöker göra abort på sig själva. Den vanligaste dödsorsaken för att kvinnor mellan 15-19 år i utvecklingsländer är komplikationer i samband med en graviditet.

Så anti choice-rörelsen i USA är glada?

Ja, fast de borde inte vara det. Statistik från de tidigare gånger som policyn varit aktiv visar att den inte ger det genomslag man hoppas på. Rapporter visar att senast som policyn vad aktiv – under Bush-eran – så ökade antalet oönskade graviditeter och aborter istället för minskade. Enligt Center for Health and Gender Equity (CHANGE) så kommer Trumps gag rule att leda till 6,5 miljoner oönskade graviditeter, 2,1 miljoner osäkra aborter och att 21 700 kvinnor dör i samband med en graviditet.

Men var det verkligen bättre innan då?

Enligt en analys från Guttmacher Institute så ledde amerikanskt stöd förra året att 27 miljoner kvinnor och par fick tillgång till preventivmedel, att två miljoner osäkra aborter kunde undvikas och att 11 000 kvinnor räddades från att dö i samband med en graviditet.

Björn Widmark