Go to main navigation
The_Sahrawi_refugees_–_a_forgotten_crisis_in_the_Algerian_desert_(3).jpg

Sahrawiska flyktingar i Algeriet, här med hjälparbetare från EU.

Foto: European Commission DG Echo, Creative Commons

NYHET

Ny rapport: EU sviker världens fattiga

EU:s biståndslöfte kommer att uppnås över 80 år för sent. Dessutom går inte alla pengar till målet. Det visar en ny rapport från Concord Europa. 

Om utvecklingen fortsätter i nuvarande tempo kan det dröja ytterligare hela 35 år innan EU når målet att minst 0,7 procent av medlemsländernas bruttonationalinkomst (BNI) går till internationellt bistånd, skriver Concord Europe i en färsk rapport. Målet antogs i en FN-resolution 1970, vilket innebär att EU kommer att leva upp till sina åtaganden 82 år efter att målet först sattes upp.

Pengar går till annat

Mellan 2014 - 2016 har biståndet ökat med 27 procent. Enligt rapporten går dock inte dessa pengar uteslutande till utvecklingsländer. Efter att ha synat den officiella statistiken från EU kan Concord avslöja att nästan 20 procent av EU:s bistånd inte alls går till det som det är tänkt, det vill säga att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer: "Istället används 15 miljarder euro av biståndspengarna, en ökning med 43 procent jämfört med året innan, till inhemska kostnader i EU-länderna för asylmottagande, eller till sådant som för tillbaka pengar till EU, såsom bundet bistånd eller räntor på skuldavskrivningar", skriver författarna. 

– Sverige måste ta ett globalt ansvar och driva på så att EU-medlemsstaterna sätter hårdare regler för sig själva och bevara biståndets fokus på fattigdomsbekämpning. I ett läge där urvattningen av EU:s bistånd ökar måste Sverige vara en stark motkraft, säger Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia i ett uttalande. 

Josefine Elfström