Go to main navigation
Silhuetter av flyktingar med EU-flaggan i bakgrunden.

Trots ökade satsningar på bistånd minskar stödet till världens allra fattigaste länder.

Foto: Illustration Sascha Klasan

NYHET

Europas bistånd når nya rekordnivåer – med Sverige i toppen

Aldrig förr har EU-länderna lagt så mycket pengar på bistånd. Men de nya siffrorna visar också att stödet till världens allra fattigaste länder minskar. 

Pengarna till internationellt bistånd nådde nya höjder när siffrorna från 2016 har sammanställts av OECD-ländernas biståndskommitté, DAC. 142,6 miljarder dollar lades på bistånd under 2016, en ökning med 8,9 procent jämfört med 2015. 

Utvecklingen har drivits på av att allt mer biståndspengar läggs på flyktingkostnader i givarländerna – men även om man tar bort kostnaden för flyktingar har givandet ökat med 7,1 procent. DAC:s ordförande, Charlotte Petri Gornitzka, hoppas att trenden med ökat givande fortsätter.

– Samtidigt har den senaste ökningen gått till humanitärt stöd och kostnader för flyktingar. Även om de båda är viktiga så måste vi se till att det vi upprätthåller långsiktigheten i biståndet, särskilt till de minst utvecklade länderna, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Sex länder lever nu upp till FN:s mål att låta 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) gå till bistånd: Tyskland, Danmark, Luxemburg, Norge, Storbritannien och Sverige. Nederländerna – som har sänkt sitt anslag till biståndet – har glidit ner under 0,7-strecket och ansluter de 22 övriga givarländerna i OECD. 

Stödet till fattiga länder minskar

Trots ökningen så minskar stödet till de allra fattigaste länderna. Det direkta stödet till de minst utvecklade länderna har minskat med 3,9 procent från 2015 och det totala stödet till Afrika minskade med 0,5 procent – trots att flera givarländer har sagt att de ska vända den negativa trenden med indraget stöd till världens fattigaste länder. 

Utvecklingsstöd utgör två tredjedelar av den externa finansieringen till de minst utvecklade länderna. Flera höjer nu rösterna för att pengarna ska allokeras om för att leda till fler investeringar av privata företag, bland annat DAC:s generalsekreterare Charlotte Petri Gotnitzka. 

– Biståndet borde söka upp företag för att initiera fler samarbeten så de ser affärsnyttan. I mötet mellan bistånd och privat sektor uppstår både kunskap och drivkrafter, säger hon i det senaste avsnittet av OmVärlden Podd

Sverige minskar mest

Den totala summan till utvecklingssamarbete ökade i 22 av DAC:s 29 medlemsländer, med de största ökningarna i Tjeckien, Tyskland, Italien, Polen, Slovakien, Slovenien och Spanien. I flera länder berodde ökningen på kostnader för flyktingmottagandet. 

Sverige– tillsammans med Australien, Finland och Nederländerna – var ett av de länder som minskade sitt givande som mest under 2016. Enligt regeringen beror det på förskottsbetalningar på 2,5 miljarder till FN:s flyktingorgan (UNHCR) och den Centrala Beredskapsfonden (CERF) under december 2015. Förskottsutbetalningen ledde till en minskning under 2016.

Björn Widmark