Go to main navigation
Syria-_two_years_of_tragedy_(8557586198).jpg

I flyktinglägret Bekaa Valley, Lebanon bor många syriska flyktingar.

Foto: Russel Watkins DFID/Flickr

NYHET

Falska äktenskap, våld och sexhandel i skuggan av flyktinglivet

Flyktingskapet är en dubbel börda för kvinnor och barn. När pengarna tryter kan flickor giftas bort för att familjer ska klara sig ekonomiskt. Tillfälliga äktenskap kan bli en desperat åtgärd – där syftet ofta är att sälja sex.

Barnäktenskap ökar dramatiskt bland de mest utsatta flyktingarna. Det visar en ny studie av syriska flyktingar i Libanon. Nästan var fjärde flicka av de tillfrågade mellan 15 och 17 år var gifta och barnäktenskap uppskattas nu vara dubbelt så vanligt som före kriget.

Men det är inte det enda som drabbar kvinnor och flickor på flykt. Att krig avhumaniserar människor är något som uppmärksammats sedan andra världskriget. Kvinnor blir ofta en måltavla för fiender för att kränka motståndaren, eller ett pris för segraren. Våld, trafficking och sexhandel är också reella hot mot kvinnor på flykt.

Tillfälliga äktenskap för sex och pengar förekommer också. Redan 2013 rapporterades om män som besöker flyktingläger i regionen för att ingå tillfälliga äktenskap, så kallad mut´a. Männens syfte med äktenskapen antas vara att ha sex, men från familjernas sida, de som låter döttrarna gifta sig, kan det vara ett sätt att överleva.

I Libanon ser många den här typen av tillfälliga äktenskap generellt som dold prostitution, medan andra menar att det är ett sätt för unga att ha sex, utan att skuldbeläggas.

Men att det förekommer transaktioner kring temporära äktenskap i flyktingläger har uppmärksammats av Amnesty i Jordanien.

Exploaterar unga flickor

Doktor Amira Mohamed, som arbetar för den Internationella Organisationen för Migration (IOM), sa till tidningen Independent att de som arbetar i lägren hör massor av berättelser från unga kvinnor som gifts bort, ibland för så kort tid som 24 timmar för att utnyttjas sexuellt, under detta legala skydd.

Hur vanligt temporära äktenskap är bland de syriska flyktingarna i Libanon är dock oklart. Men flera av de som OmVärlden träffat här bekräftar att det förekommer.

– Jo, vi har också hört om det här, säger Maya Haddad, handläggare på organisationen Kafa.

Men vilka männen är, som aktivt söker upp några av världens mest utsatta barn, är oklart.

– Det är förmodligen förövare som har en historia av att ge sig på utsatta, säger Maya Haddad.

Kafa är en feministisk, sekulär ideell organisation i Libanon som arbetar med att göra både libaneser och syriska flyktingar medvetna om könsbaserat våld och dess konsekvenser. Maya Haddad och hennes kollegor erbjuder både psykosocialt och juridiskt stöd till utsatta kvinnor, som ibland måste flyttas till skyddat boende.

I Libanon finns i dag uppskattningsvis 1,5 miljoner flyktingar, och 54 procent av dem är barn under 18 år.

Ett sätt att skydda barnen

Att unga kvinnor gifts bort påverkar också deras möjlighet till utbildning. 70 procent av de tillfrågade flickorna i studien gick i skolan vid nio års ålder – men färre än 17 procent av de som var 16 år.

– Vi har haft ett fall där en ung kvinna giftes bort med en man som tvingade henne arbeta mycket hårt och som misshandlade henne. Vi kan stötta dem som söker sig till oss och få besöksförbud för mannen enligt den nya libanesiska lag som trädde i kraft 2014, som förbjuder våld i äktenskapet, säger Maya Haddad.

I Libanon är det tillåtet att gifta sig med barn och många organisationer, som Kafa, har tryckt på för att få stopp på barnäktenskap i landet.  Först 2017 försvann den tidigare lag som gjorde att en våldtäktsman kunde slippa fängelse genom att gifta sig med offret.

– Bland de syriska flyktingar, där barnäktenskap sker, ser vi att fler är analfabeter, och att de kommer också från mer konservativa områden i Syrien, säger Maya Haddad.

– Vi ser också att det går ännu längre ner i åldrarna nu, säger Maya Haddad.

I en studie av Rädda barnen från 2014 om barnäktenskap bland syriska flyktingar framhålls ekonomin som en viktig orsak till att barnen gifts bort, men det är också en strategi för familjerna att skydda sina barn från det osäkra livet som flykting – från våld och sexuella trakasserier som förekommer eftersom många av flickorna inte går i skolan.

– Många familjer är rädda för att deras flickor ska råka illa ut och tycker att det är bättre att de gifter sig så att de är skyddade. Vad ska de annars göra i livet, säger en kvinna i biståndsbranschen till OmVärlden.

Det internationella samfundet har försökt kraftsamla för att stötta länder som Libanon i mottagandet av flyktingar, genom att bland annat ge pengar till utbildning, men fortfarande går en stor andel flyktingar inte i skolan.

Nu kommer snart vintern och många flyktingar är desperata, fattiga och hungriga.

– Vi jobbar med att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter i lägren, och det går framåt. Men tyvärr faller det i skymundan när de behöver mat och pengar. Det kommer trots allt först, säger hon.

Ylva Bergman