Go to main navigation
Barn i Gaza Palestina

Av de barn som växer upp i Palestina har pojkarna dubbelt så stor chans att få ett betalt jobb.

Foto: andlun1 / Flickr

NYHET

Fler palestinska kvinnor ska få jobb

Unga kvinnor i Palestina utbildar sig i större utsträckning än män, men bara var femte kvinna är aktiv på arbetsmarknaden. Det visar ny statistik som tagits fram under ett utbildningsprogram som Statistiska Centralbyrån genomfört i Palestina.

Sedan mars har svenska Statistiska Centralbyrån (SCB) samarbetat med fem olika länder för att bearbeta och presentera befolkningsstatistik. Projektet, som är finansierat av Sida, ska hjälpa mindre utvecklade länder att ta fram metoder för att analysera data kopplad till jämställdhet. 

– Sverige är bra på både jämställdhet och statistik. Vi har ett vinnande koncept, så då ska vi dela med oss av det, säger befolkningsstatistikern Lena Bernhardtz från SCB som leder delar av utbildningen.

Palestina är ett av de länder som deltar och på onsdag presenteras resultaten. 79 procent av Palestinas befolkning är under 29 år och därför har man fokuserat på att ta fram statistik om unga personer och vad de lägger sin tid på. 

Bara var fjärde kvinna jobbar

Drygt 80 procent av Palestinas unga kvinnor mellan 15 och 29 är inte aktiva på arbetsmarknaden medan 37 procent av männen står utanför. Samtidigt får kvinnor i snitt bara betalt för sex timmars arbete per dag, medan män får betalt för åtta. Kvinnor arbetar obetalt nästan sex timmar per dag och män två timmar.

Projektet visar att det finns flera orsaker till att Palestinas unga inte är aktiva på arbetsmarknaden. Hälften av de kvinnor som inte arbetar lägger tiden på att studera och 44 procent arbetar i hushållet. Av männen som inte arbetar är 80 procent studerande och ingen uppger att de huvudsakligen hushållsarbetar. 

– Palestina är ett könssegregerat samhälle där kvinnorna är hemma medan männen arbetar. När man gifter sig så är många hemma och tar hand om barnen, säger Lena Bernhardtz.

Men det finns en plan för att aktivera fler kvinnor på arbetsmarknaden. Genom att ta fram statistik över vilka jobb som efterfrågas, vill palestinska myndigheter försöka få fler kvinnor att studera de utbildningar som ger jobb. 

Ska stärka analys

SCB:s utbildning riktar sig främst mot statistikbyråer, myndigheter och organisationer inom civilsamhället. Syftet med projektet är att stärka deltagarländernas förmåga att studera, analysera och kommunicera jämställdhetsstatistik på ett sätt som synliggör problem med ojämlikhet.

Rwanda, Uganda, Tanzania, Palestina och Bangladesh är de första länderna som deltar i den nya svenska utbildningen. De länder som deltar är i regel bra på att samla in statistik, menar Lena Bernhardtz, men brister i sin förmåga att analysera datan.

– Man har till exempel svårt att se samband mellan barnäktenskap och bristande rättigheter för kvinnan. Därför är analysdelen minst lika viktig som att samla in resultat, säger Lena Bernhardtz.  

I det långa loppet handlar projektet om att stärka kvinnans ställning i deltagarländerna. Statistik är ett viktigt verktyg för att lyfta ojämlikheter och peka ut problem. Informationen gör det möjligt för människorättsorganisationer att konkretisera sitt arbete, samtidigt som det blir beslutsunderlag för politiker.

– Jämställdhet är en mänsklig rättighet, men också nödvändigt för demokrati och utveckling. Det går inte att utesluta halva befolkningen, säger Lena Bernhardtz. 

Björn Widmark